Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie informuje o starcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. Od 8 stycznia br. w tutejszym Ośrodku wydawane będą skierowania kwalifikujące gospodarstwa domowe do otrzymywania świadczenia. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z Programu wynosi 1402,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1056,00 zł na osobę dla wieloosobowego gospodarstwa domowego. Osoby zainteresowane zobligowane są do złożenia oświadczenia o sytuacji dochodowej rodziny za ubiegły miesiąc. Skierowanie wydawane jest jednorazowo i obowiązuje przez cały czas trwania Podprogramu.

Pierwsze przydzielanie żywności będzie miało miejsce w dniu 28 stycznia 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie (pawilon) przy ul. Sportowej 1. Skierowania uprawniające do odbioru pierwszej transzy żywności wydawane będą do 21 stycznia br.

Informacje o kolejnych terminach wydawania żywności:

18 luty 2020 r. - skierowania wystawiane do 11 lutego

17 marzec 2020 r. - skierowania wystawiane do 10 marca

01 kwiecień 2020 r. - skierowania wystawiane do 24 marca

12 maj 2020 r. - skierowania wystawiane do 5 maja.

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony