Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Informacja

Od 1 stycznia 2016 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieniły się, a więc wynoszą:

8,50 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 

17,00 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Opłatę uiszczać należy raz na kwartał do 15 - go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe),
w następujących terminach:

 

1)  za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,

2)  za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,

3)  za III kwartał do dnia 15 września danego roku,

4)  za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

 

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w pkt  1- 4.
 

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą, lub na ogólny rachunek bankowy dotyczący Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Koszęcin  - BS Koszęcin Nr 69 8288 0004 5000 0000 0013 0145 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10.

 

 

 

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN

 

 

 

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony