Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2021-03-02 13:50:09 Wiesiek

Czy panowie z komunalki potrzebują specjalnych zaproszeń na przystanki na Ligonia? Kupy, butelki po alkoholu, pety i inne śmieci nie wyglądają dobrze w wiosennym słońcu.

Odpowiedź 2021-03-02 15:26:57: Szanowna Pani Katarzyno, przystanek jest regularnie czyszczony. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-28 13:00:59 Roman

Czy gmina podpisała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie programu „Czyste powietrze” i będzie mogła skorzystać z podwyższonej refundacji kosztów oraz grantu na uruchomienie punktu konsultacyjnego?

Odpowiedź 2021-03-02 15:17:25: Szanowny Panie, analizujemy zasadność podpisania porozumienia. Mam świadomość, że bon do 30 tys. zł nie pokryje kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego, w szczególności kosztów wynagrodzenia pracownika, którego trzeba będzie zatrudnić. Poszukując środków na ten cel, Gmina zgłosiła udział w projekcie LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Projekt przewiduje utworzenie nowego stanowiska - ekodoradcy, który będzie zajmował się szerokim zakresem spraw związanych m.in. poprawą jakości powietrza. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-25 21:00:12 Rysiek

Na dachach wielu firm w Koszęcinie pojawiły się wreszcie panele fv. Kiedy zobaczymy je na domu kultury, szkole czy gminie, które najbardziej trują?

Odpowiedź 2021-03-01 17:10:50: Szanowny Panie, w tym roku z uwagi na ograniczone środki budżetowe, nie planujemy tego typu inwestycji. Tym niemniej analizujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-25 20:54:54 Rysiek

Dożyliśmy dzięki Bogu 2021 roku. Co słychać z gazociągiem z Koszęcinie, który miał być w tym roku ukończony?

Odpowiedź 2021-03-01 17:09:30: Szanowny Panie, nadal trwają prace projektowe. Przypominam, że Gmina nie ma wpływu na terminy prowadzenia inwestycji. W przypadku budowy gazociągu, zadanie to należy wyłącznie do Polskiej Spółki Gazownictwa - Gmina nie jest inwestorem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-25 17:51:37 Obserwator

Panie Wójcie, nawiązując do pytania Grzegorza.Jakie pojazdy zakupiono,ile sztuk,czy w ramach przetargu ? Gdzie można znaleźć na ten temat informacje

Odpowiedź 2021-03-01 17:12:03: Szanowny Obserwatorze, w zeszłym roku zakupiono dwa pojazdy - wywrotka do 3,5 t oraz samochód skrzyniowy do 3,5 t. Pojazdy te są potrzebne do usprawnienia pracy służb komunalnych. Z uwagi na wartość zamówień, Gmina nie korzystała z trybu przetargowego. W celu poznania szczegółów, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - tel. 34 3576 100 w. 132, 34 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-25 11:51:24 Podlesie

Dzień dobry, proszę o informacje na jakim etapie jest kanalizacja na ulicy Podlesie. Dziękuje.

Odpowiedź 2021-03-01 17:11:19: Witam, epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów. Sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Konieczne są adekwatne cięcia wydatków. Realizowane będą tylko konieczne inwestycje np. związane z budową wodociągu dla mieszkańców pozbawionych wody. Budowa kanalizacji w Sadowie w obrębie ulicy Podlesie nie będzie wykonana w tym roku budżetowym, w sposób oczywisty przekracza ona obecne możliwości finansowe Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 19:57:38 Grzegorz

dlaczego zakupiono kolejne pojazdy ? wychodzi na to ze teraz kazdy pracownik ma swoj sluzbowy pojazd?

Odpowiedź 2021-02-25 14:07:17: Szanowny Panie, sprawność działania Referatu komunalnego zależy m.in. od stanu sprzętu, którym dysponują pracownicy. Jeden pojazd nie jest wstanie być w tym samym czasie w kilku odległych miejscowościach, np. w Rusinowicach i w Bukowcu. Mieszkańcy oczekują szybkiego usuwania awarii np. sieci kanalizacyjnych lub łatania dziur w jezdni. Zakupiony pojazd służy realizacji zadań własnych gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 19:44:05 Grzegorz

o co chodzi z tymi naborami pracowników dopiero wyłoniono jedna osobę a znow ten sam konkurs ogloszono?

Odpowiedź 2021-02-25 12:18:14: Szanowny Panie Grzegorzu, nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i inwestycji z dnia 14 stycznia 2021 r. nie został rozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał w II etapie postępowania rekrutacyjnego wymaganej ilości punktów, określonej Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Koszęcin. W konsekwencji nabór został powtórzony. Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy wolnego stanowiska urzędniczego - w strukturze Referatu były dwa wolne stanowiska. Nabór z dnia 14 stycznia 2021 r. został rozstrzygnięty. Nabór z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy drugiego wolnego stanowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 17:43:13 Wawrzyniec

Witam! Latarnia na wysokości plebanii NSPJ w Koszęcinie nie działa. Pozdrawiam!

Odpowiedź 2021-03-01 17:08:57: Szanowny Panie Wawrzyńcu, naprawa wskazanej przez Pana latarni została już zlecona. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 12:28:20 Adam

Czy planujecie Państwo modernizację źródła ciepła zasilającego Urząd. Urząd, według mnie powinien jako przykład wymienić zanieczyszczające powietrze źródło ogrzewania.

Odpowiedź 2021-02-25 14:07:53: Szanowny Panie Adamie, planujemy wymianę źródła ogrzewania w budynku Urzędu, jednak w pierwszej kolejności zostanie wymieniony piec w budynku OSP Koszęcin oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 11:16:17 Leon

Panie Wojcie co to mamy za salon gier na przeciwko kościoła

Odpowiedź 2021-02-25 14:08:23: Szanowny Panie Leonie, Urząd nie posiada żadnych informacji na temat jakichkolwiek salonów gier. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-24 08:36:58 Edward

Z jakiego powodu ogłoszone zostały kolejne konkursy na stanowiska ds budownictwa i inwestycji i gosp. komunalnej. skoro poprzednie, sprzed miesiąca, zakończyły się wyborem pracowników?

Odpowiedź 2021-02-25 12:13:07: Szanowny Panie Edwardzie, nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i inwestycji z dnia 14 stycznia 2021 r. nie został rozstrzygnięty. Żaden z kandydatów nie uzyskał w II etapie postępowania rekrutacyjnego wymaganej ilości punktów, określonej Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy Koszęcin. W konsekwencji nabór został powtórzony. Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy wolnego stanowiska urzędniczego - w strukturze Referatu były dwa wolne stanowiska. Nabór z dnia 14 stycznia 2021 r. został rozstrzygnięty. Nabór z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy drugiego wolnego stanowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-23 12:57:46 Sławomir

Szanowny Panie Wójcie, Kiedy działki na wschód od nr 13 (Rusinowice, ul. Kolonia) będą budowlane ? Czy nie warto przy okazji przebudowy zrobić wodociągu ?.

Odpowiedź 2021-03-01 17:10:16: Szanowny Panie Sławomirze, uchwalanie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to kompetencja Rady Gminy. W celu zapoznania się z trwającymi procedurami planistycznymi proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - tel. 34 3576 100 w. 133, 34 3210 833. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-23 12:04:49 Magdalena

4. Ile takich pieców zostało wymienionych w ciągu ostatnich pięciu lat? Z góry dziękuję za odpowiedź! Proszę o nieudostępnianie mojego adresu mailowego na stronie internetowej.

Odpowiedź 2021-02-26 11:30:44: Witam, Program Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin realizowany jest już od 2010 r. Liczba wymienionych kotłów w ostatnich tylko latach w ramach ww. Programu przedstawia się następująco: 2020 r. - 30 kotłów, 2019 r. - 30 kotłów, 2018 r. - 50 kotłów, 2017 – 47 kotłów, 2016 – 3 kotły. Mieszkańcy Gminy Koszęcin dokonują wymiany kotłów korzystając również z dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze". prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Liczba wymienionych źródeł ciepła w ostatnich latach w ramach Programu "Czyste Powietrze" to: w 2020 r. – 50 kotłów, w 2019 r. – 12 kotłów. W ramach Programu "SMOG STOP", prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 2018 r. na terenie Gminy Koszęcin wymieniono 13 kotłów. Mieszkańcy naszej Gminy realizują także wymianę kotłów samodzielnie, nie korzystając z żadnych form dofinansowania. O liczbie kotłów wymienionych samodzielnie Gmina Koszęcin nie posiada informacji. Dodatkowo wyjaśniam, że w "Pytaniu do Wójta" można wskazać swój adres email, ale nie jest to pole obowiązkowe. W przypadku podania adresu mailowego, nie ma możliwości technicznych "ukrycia" adresu skrzynki mailowej przy publikacji odpowiedzi (jest to proces automatyczny). Aby uniknąć wyświetlenia adresu mailowego na stronie internetowej Urzędu Gminy należy nie wypełniać pola "E-mail". Zadając pytanie, każdy akceptuje regulamin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-23 12:03:51 Magdalena

3. Chciałabym się dowiedzieć, czy Urząd Gminy wie, ile przestarzałych pieców jest jeszcze do wymiany w Koszęcinie? Czy prowadzona jest taka statystyka?

Odpowiedź 2021-02-26 11:30:25: Szanowna Pani, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pełnym zakresie funkcjonalności ma działać dopiero w 2023 roku. Wcześniej jednak rozpocznie się pilotaż w wybranych gminach. Obecnie obowiązujące przepisy nie dają samorządom uprawnienia do pozyskania od właściciela budynku informacji o sposobie ogrzewania budynku. Problem ma rozwiązać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), której powstanie zakłada znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-23 12:02:34 Magdalena

2. Bardzo proszę też o informację, ile razy w tym sezonie grzewczym urzędnicy Urzędu Gminy przeprowadzali takie kontrole, a ile takich kontroli było w poprzednim sezonie.

Odpowiedź 2021-02-26 11:30:04: Odpowiadając na Pani pytanie, informuję, że kontrole przestrzegania tzw. postanowień uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dotyczącej m.in. spalania substancji niedozwolonych w kotłach centralnego ogrzewania przez podmioty eksploatujące źródła ciepła w Gminie Koszęcin, prowadzone są przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. Z uwagi na wydanie w dniu 21 października 2020 r. przez Wojewodę Śląskiego decyzji Nr ZKI.6330.9.5.2020 (15), nakazującej – z uwagi na trwającą pandemię – ograniczenie do niezbędnego minimum kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych, podjęto decyzję o przeprowadzaniu kontroli wyłącznie w terminach obowiązywania stanu ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (II lub III Poziom informowania). Stan ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu lublinieckiego, ogłoszony został w dniach: 04 stycznia 2021 r., 18 stycznia 2021 r., 01 lutego 2021 r. oraz 24 lutego 2021 r., w związku z czym w tym okresie przeprowadzono 8 kontroli palenisk znajdujących się w indywidualnych gospodarstwach domowych. Natomiast, że w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono 6 kontroli. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2021-02-23 12:02:16 Magdalena

1. 8 lutego zgłosiłam w Urzędzie Gminy, że z budynku OSP wydobywają się kłęby gryzącego dymu. Poprosiłam o kontrolę. Chciałabym się dowiedzieć, czy taka kontrola się odbyła i jakie są jej wyniki?

Odpowiedź 2021-02-26 11:29:38: Informuję, że do Urzędu Gminy Koszęcin – Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące zadymienia pochodzące z któregokolwiek z budynków OSP w Naszej Gminie. Proszę o informację, której jednostki OSP dotyczy wskazany przez Panią problem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-19 18:33:58 Jan

Kto wobec tego roznosi nakazy podatkowe w Koszęcinie? Bo pani Pilarska raczej nie jest mężczyzną, który jeździ z nakazami.Więc coś tu się nie zgadza.

Odpowiedź 2021-02-22 10:01:29: Szanowny Panie Janie, w Koszęcinie upoważniona do roznoszenia decyzji podatkowych jest wyłącznie Pani Sołtys. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie proszę zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-15 17:08:33 Obserwator

Kontynuując pytanie o fundusze UE - we wskazanym okresie nie została uwzględniona budowa oczyszczalni.Przypadek albo uznano.ze jest niepotrzebna

Odpowiedź 2021-02-19 15:59:15: Szanowny Obserwatorze, w zeszłym roku kiedy Gmina składała wskazane uprzednio wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów, nie posiadaliśmy jeszcze kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej oczyszczalni bez której to, nie było możliwości skutecznego aplikowania o wsparcie finansowe. Z kolei w ramach tegorocznego konkursu dedykowanego gminom, na terenie których działały PGR inwestycja nie spełniała wymagań formalnych, gdyż Rusinowice nie znajdowały się w wykazie miejscowości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którym przysługiwało dofinansowanie. Zapewniam, że powstanie nowej oczyszczalni w Rusinowicach jest jednym z moich priorytetów inwestycyjnych i ze względu na wysoki koszt będziemy występować o środki zewnętrzne na jej budowę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2021-02-15 10:55:36 Jan

Dlaczego gmina nie informuje mieszkańców o terminie roznoszenia nakazów podatkowych i kto je roznosi? Tak dba pan o bezpieczeństwo seniorów?

Odpowiedź 2021-02-15 13:43:11: Szanowny Panie Janie, wzorem lat ubiegłych, decyzje podatkowe są doręczane przez sołtysów, którzy roznoszą nakazy w lutym każdego roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 722 pozycji
Strona 1 z 37   1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 37 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony