Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-11-21 18:58:18 Arkadiusz

Panie wójcie,wczoraj byla równana ul.Lubliniecka.Dla mnie porażka,zapraszam na wizję-dziury wyrosły jak grzyby po deszczu.

Odpowiedź 2019-12-02 08:14:44: Szanowny Panie Arkadiuszu, droga została wyrównana w dniu 20 listopada 2019 r. Uzupełnienie największych ubytków drogi wykonano w dniu 26 listopada 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-19 00:21:23 Achim

Witam. Piszę w sprawie ulicy Dębowej i jodłowej. Słyszałem że jest już projekt, czy przetarg na remont będzie jeszcze w tym roku? Pozdrawiam Joachim

Odpowiedź 2019-11-19 11:02:37: Szanowny Panie, termin wykonania projektu drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy Dębowej oraz ulicy Jodłowej w Koszęcinie upływa w dniu 16 grudnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-18 07:36:08 Joanna

Dzień dobry, kiedy będzie wybudowany wodociąg dla m. Łazy?Mieszkańcy odczuwają brak wody w swoich studniach, a beczkowóz to nie rozwiązanie na lata.

Odpowiedź 2019-11-20 10:51:55: Szanowna Pani, nadal szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie wodociągu w Łazach. W przypadku uzyskania dofinansowania tej inwestycji przez WFOŚiGW istotnym problemem okazują się wysokie koszty niekwalifikowane takie jak np. koszty nadzoru, koszty odtworzenia nawierzchni czy koszty podatku VAT. Wydatki te wymagają zaangażowania bardzo dużych środków własnych. Inne analizowane możliwości pozyskania dofinansowania uzależnione są przede wszystkim od ogłoszenia konkursów przez instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia finansowego. Ponadto przy tak dużej inwestycji musimy liczyć się z koniecznością posiadania znacznych środków budżetowych na pokrycie naszego wkładu własnego. Podwyżki płac w oświacie i planowane niższe dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT powodują, że nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-17 20:53:48 Grzegorz

Kiedy i z jakiego powodu zniknęła sekretarz gminy?

Odpowiedź 2019-11-18 08:37:31: Szanowny Panie Grzegorzu, dotychczasowa Sekretarz Gminy została na podstawie porozumienia pracodawców samorządowych przeniesiona z końcem września 2019 r. do Urzędu Gminy w Tworogu na inne stanowisko urzędnicze. Obecnie trwa nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-11-16 23:31:02 Michał

Panie Wojcie prosze o pilna interwencje w sprawie ciemnosci na ul Dworcowa Koszecin od okolo tygodnia oraz o uzupelnienie oswietlenia bo na alejce jest ciemno jak

Odpowiedź 2019-11-18 11:25:42: Szanowny Panie, ostatnia awaria została usunięta w zeszłym tygodniu. Kolejna awaria oświetlania na ul. Dworcowej została zgłoszona w dniu 18 listopada 2019 r. do TAURONu, czekamy na interwencję. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-11-12 12:23:08 Henryk

Gdzie można oddać styropian pozostały po ociepleniu domu?

Odpowiedź 2019-11-13 10:51:24: Szanowny Panie Henryku, proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikami Urzędu Gminy, którzy zajmują się sprawami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi - 34 3576 100 w. 120, 34 3210 820. Pracownicy wskażą możliwe miejsca przekazania styropianu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-09 09:38:44 Joanna

Witam czy gdzieś w gminie można oddać np.na biednych kołdry,pierzyny,meble,itp.Bo dużo ludzi to wyrzuca a mogli by jeszcze inni z tego skorzystać

Odpowiedź 2019-11-12 08:27:36: Szanowna Pani Joanno, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie - tel. 34 352 40 83. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-06 20:20:12 Jolanta

Kiedy będzie można bezpiecznie dojść do stacji kolejowej na pociąg 5.10? Obecnie panują ,,egipskie ciemności" i masa liści. Dziwne, że przedłużenie tej ulicy, ulica Cegielniana zawsze oświetlona.

Odpowiedź 2019-11-08 09:03:52: Szanowna Pani, kolejna awaria oświetlania na ul. Dworcowej została zgłoszona już na początku tygodnia do TAURONu, czekamy na interwencję. Umowa na usuwanie i utylizację liści została już podpisana. Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji zleconych mu prac. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-11-05 14:17:30 Arkadiusz

Panie wójcie,wracając do monitoringu - fajnie,że Koszęcin ma kamery. A co z Rusinowicami ?

Odpowiedź 2019-11-12 07:52:24: Szanowny Panie Arkadiuszu, monitoring w miarę posiadanych środków będzie rozbudowywany. Trudno jednak wyobrazić sobie ustawienie kamer przy każdej ulicy w miejscowościach naszej Gminy. Tym niemniej proszę zwrócić uwagę swoim radnym i sołtysowi na punkty wymagające zamontowania kamer ze względów na bezpieczeństwo. Państwa sugestie będą analizowane we współpracy z Policją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-05 14:13:46 Arkadiusz

Rusinowice czekają na pompę,nie przyjmują ścieków.O rozbudowie oczyszczalni też cicho.Co dalej,bo poniżej -10st beczka przestanie jeździć a innych nie ma

Odpowiedź 2019-11-06 11:51:24: Szanowny Panie Arkadiuszu, posiada Pan błędne informacje - pompa w oczyszczalni działa, jest sprawna. Oczyszczalnia będzie zmodernizowana i rozbudowana. Termin wykonania zleconej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków upływa w grudniu 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 12:51:01 Podlesie

C d....,to może byłaby możliwość przyłączenia ul. Podlesie w granice administracyjne Lublinca może wówczas mielibyśmy wsparcie w samorządzie?XXIwiek!?

Odpowiedź 2019-11-06 12:08:28: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 10:18:31 Podlesie

Co z kan-cją która Pan obiecywał przed wyborami, co z drogą, bo nie wystosował Pan żadnego pisma do SP jak Pan obiecał, z kim rozmawiać skoro włodarz naszej gminy jest nieskuteczny...cd

Odpowiedź 2019-11-06 12:08:18: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 09:59:39 Podlesie

Z tego co obserwuje i czytam to nie robi Pan nic dla mieszkańców ul. Podlesie tego co Pan obiecał przed wyborami w 2016 r. a mamy końcówkę 2019. Jakie plany na 2020r. ma Pan związane z ul. Podlesie.

Odpowiedź 2019-11-06 11:52:54: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-30 21:31:22 Barbara

Witam, czy w Strzebiniu przy ulicy lublinieckiej będzie kiedyś wymienione oswietlenie na ledowe, gdyż te istniejące prezentuje się naprawdę okropnie, na każdym słupie jest inna oprawa świetlna.

Odpowiedź 2019-11-06 07:40:13: Szanowna Pani Barbaro, oświetlenie to nie stanowi własności Gminy Koszęcin, należy do TAURONu. Do właściciela zaś należy wyłączna decyzja w zakresie ewentualnej wymiany opraw. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-30 21:27:10 Barbara

Witam, Szanowny Panie Wójcie, jak długo będą trwały prace planistyczne budowy przedszkola w Strzebiniu?

Odpowiedź 2019-11-05 09:22:36: Szanowna Pani Barbaro, wykonano już koncepcję budowy przedszkola. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od uprzedniego uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uchwałą nr 57/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, rozpoczęto prace planistyczne. Gmina w maju 2019 r. podpisała umowę z urbanistą na opracowanie m.in. tej zmiany planu miejscowego. W chwili obecnej otrzymaliśmy projekt uchwały, który zostanie rozesłany do uzgodnień, a następnie wyłożony do wglądu. Ostatnim etapem będzie podjęcie uchwały Rady Gminy o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1. Zakończenie realizacji umowy przewiduje się na koniec maja 2020 r. Plan wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Po wejściu w życie zmiany ww. planu będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych w związku z planowaną inwestycją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-28 12:47:54 Henryk

Witam czy wiadomo coś w sprawie wymiany lamp na ulicach dębowej i jodłowej w koszęcinie? Pozdrawiam

Odpowiedź 2019-10-29 14:16:50: Szanowny Panie, tak jak juz Pana informowałem, wymiana latarni na ul. Dębowej i Jodłowej należy do TAURON Dystrybucja Serwis S.A., ponieważ latarnie te nie stanowią własności Gminy. Na harmonogram prac TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w tym zakresie Gmina nie ma wpływu. Jednakże z informacji przekazanych przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wynika, że trwają ostatnie czynności związane ze zleceniem ww. robót. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-26 16:59:05 Roman

Chodnik przez cały Koszęcin, wzdłuż Sobieskiego nie jest sprzątany z liści. Do kogo on należy i kto ma go sprzątać? Dlaczego nie ma przy nim koszy na śmieci i ławki nie są wyremontowane?

Odpowiedź 2019-10-29 08:06:19: Szanowny Panie Romanie, obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zadania usunięcia opadłych liści wraz z ich utylizacją. Ławki na terenie Gminy będą sukcesywnie wymieniane. Jeśli chodzi o zamontowanie większej ilości koszy ulicznych, to jak już wyjaśniałem, z naszych doświadczeń wynika, że ustawienie większej ilości koszy ulicznych powoduje paradoksalnie wzrost zaśmiecenia. Drobne odpady, opakowania spożywcze i niedopałki nadal są rzucane na chodnik i ulicę, a kosze uliczne są zapełniane śmieciami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zdarzało nam się znajdować w koszach ulicznych zniszczoną odzież lub worki odpadów wytwarzanych w domach. Co z kolei powodowało, że mieszkańcy protestowali, wskazując, że okolice kosza umieszczonego w pobliżu ich posesji zamieniają się w małe wysypiska. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-24 14:41:49 Arkadiusz

Mając na uwadze ostatnie zdarzenia tj.szereg włamań do domów (w tym w nocy) i bezpieczeństwo mieszkańców,czy planowany jest monitoring przy drogach wjazdowych?

Odpowiedź 2019-10-25 08:53:37: Szanowny Panie Arkadiuszu, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym roku zakupiliśmy kamery, które obejmują teren placu zabaw obok Domu Kultury w Koszęcinie, teren przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie – skrzyżowanie ulic: Lublinieckiej, Ks. Gąski, Powstańców Śląskich, teren wokół Kościoła Świętej Trójcy, obejmujący skrzyżowanie ulic: Sobieskiego, Świętej Trójcy, Sportowej w Koszęcinie. Gminny monitoring będzie sukcesywnie rozbudowywany. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-22 17:48:29 Roman

Podobno nie wolno palić liści w ogrodach? Zakaz nie obowiązuje na Kościuszki w Koszęcinie? Urzędnicy nie czują i nie widzą tego trującego dymu chociaż widać go na pół wsi?

Odpowiedź 2019-10-23 10:25:18: Szanowny Panie Romanie, spalanie liści na działce stanowi wykroczenie w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgłoszenia w tych sprawach należy kierować do dzielnicowych - Posterunek Policji w Koszęcinie. Pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin nie posiadają umocowania do nakładania kar w tych sprawach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-10-10 23:11:35 Kasia

Witam Panie Wójcie!Kiedy będzie możliwość płatności przelewem na konto za Publiczne Przedszkole w Strzebińiu?Pozdrawiam .

Odpowiedź 2019-10-14 08:00:24: Szanowana Pani Katarzyno, z informacji przekazanych przez Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Koszęcinie wynika, że w najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie możliwości wpłacania opłat na rachunek bankowy Przedszkola w formie przelewu. Podyktowane jest to względami organizacyjnymi. Z uwagi na konieczność odprowadzania dzieci do Przedszkola przez opiekunów, nie ma trudności w regulowaniu opłat w dotychczasowej formie - bezpośrednio w placówce. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 630 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony