Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-05-07 21:25:39 Rysiek

Gdzie można znaleźć adresy, maile i telefony kontaktowe do sołtysów i rad sołeckich gminy Koszęcin?

Opowiedź 2019-05-09 08:05:53: Witam, w celu umówienia spotkania z Sołtysami lub członkami Rady Sołeckiej proszę o kontakt bezpośrednio z biurem Rady Gminy w Koszęcinie - tel. 34 3576 100 w. 123, 034 3210 823. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-07 14:46:02 Pani

Czy wnioskował Pan do Powiatu o remont drogi i budowę chodnika na jakże ruchliwej ul. Podlesie. Chciałabym bezpiecznie dojść chociażby do placu zabaw?

Opowiedź 2019-05-15 08:44:28: Szanowna Pani, potwierdzam, wystosowałem do Starostwa Powiatowego w Lublińcu pismo zawierające wniosek o pilny remont ulicy Podlesie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-05-07 14:39:49 Podlesie

Kanalizacja w Sadowie...Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW.Kiedy?Czy są już jakieś daty?

Opowiedź 2019-05-09 08:05:22: Witam, Gmina jest w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej. Nabór ma charakter ciągły. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-30 08:28:45 Michał

Szanowny Panie Wojcie czy mozna doczyscic ulice Dworcowa i kolejowa z piasku lisci oraz chodnika bo jest to zrobione niechlujnie

Opowiedź 2019-05-07 10:23:37: Szanowny Panie Michale, ul. Dworcowa oraz Kolejowa w Koszęcinie zostały zamiecione trzykrotnie podczas akcji sprzątania ulic po okresie zimowym. Zarośnięte pobocza dróg (głównie na ul. Kolejowej) zostaną uporządkowane podczas pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych trawników w połowie maja. Liście zalegające na ul. Dworcowej zostały uprzątnięte, chodniki zamiecione. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-24 21:57:23 Barbara

Witam, w jakim terminie planowana jest budowa chodnika w ciągu drogi 906 z Bukowca na Strzebiń i z Strzebinia na Koszęcin? Pozdrawiam Barbara

Opowiedź 2019-04-29 07:39:22: Szanowna Pani Barbaro, w dniu 20 marca 2019 r. otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu. Obecnie oczekujemy na umowę oraz porozumienia z Województwem. Dopiero po podpisaniu ww. dokumentów, Gmina - w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich - będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-18 11:40:18 Krzysztof

W 2017 roku zadałem pytanie kiedy zostanie odmalowany przystanek w Strzebiniu za wiaduktem, Pan odpowiedział że po wiośnie.Wiosna minęła, nawet dwie a przystanek w Strzebiniu dalej nie odnowiony.

Opowiedź 2019-04-24 09:16:14: Szanowny Pani Krzysztofie, ostatnim razem przystanek został odmalowany wiosną zeszłego roku. Niestety po zaledwie kilku dniach od zakończenia prac, ponownie został zdewastowany przez nieznanych sprawców. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-15 08:54:38 Kazik

Kiedy będą posprzątane chodniki, ulice, pobocza i przystanki? Marzec się skończył, turyści przyjeżdżają, święta się zaczęły, a na Koszęcinie jak w chlewiku, wstyd z gośćmi wyjść na spacer.

Opowiedź 2019-04-17 13:21:59: Szanowny Panie, usługa czyszczenia ulic po okresie zimowym została już zlecona. Wykonawca będzie ją realizował sukcesywnie do końca kwietnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-14 10:48:44 Izabella

Witam, przepraszam, że nie sprecyzowałam pytania. Moje pytanie dotyczące budowy trybun przy boisku odnosiło się do boiska LKS w Strzebiniu.

Opowiedź 2019-04-15 13:00:02: Witam, projekt budowy zaplecza socjalnego przy boisku LKS VICTORIA w Strzebiniu nie obejmuje budowy trybun. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-11 00:28:23 Strzebień

Witam czy na starym Strzebieniu zostanie zrobiony plac zabaw w najbliszej przyszłości lub w planach jest ?

Opowiedź 2019-04-11 12:42:55: Witam, w tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Strzebiniu przy ul. Mickiewicza 1 powstanie plac zabaw, wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2019, projektu pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Strzebiń ul. Kolejowa 9". Projekt obejmuje zabudowę urządzeń siłowni plenerowej. W tym roku w Starym Strzebiniu tego typu inwestycja nie jest przewidziana. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-04-07 18:13:33 Izabella

Witam, czy jest planowany remont ulicy Powstańców Śląskich w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-04-08 09:12:22: Szanowna Pani, drogi wymagające remontu lub modernizacji zostaną ujęte w 5 - letnim planie inwestycyjnym w zakresie dróg gminnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-04-07 09:39:02 Danuta

Czy istnieje możliwość oczyszczenia ścieżek leśnych z bardzo licznych odpadów plastikowych oraz zamrażarki , która stoi na ścieżce tuż za Cmentarzem w Rusinowicach.

Opowiedź 2019-04-08 08:37:44: Szanowna Pani Danuto, usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenach leśnych należy do Nadleśnictwa. Celem ustalenia dokładnego miejsca składowania odpadów proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikami Urzędu Gminy w Koszęcinie, tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-04 20:17:14 Wawrzus33

W sobotę do PSZOK w Koszęcinie ciągnie mnóstwo mieszkańców z odpadami. zdarza się, że komuś coś spada na ulicę i nikt tego nie Sprząta Nie dodaje to uroku zniszczonej ulicy Ks. GĄSKI.

Opowiedź 2019-04-05 11:29:06: Witam, zwrócę uwagę na ten problem obsłudze PSZOKa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-04 13:53:48 Izabella

Szanowny Panie Wójcie, kieruje pytanie w sprawie wejścia naszej gminy do GZM, na jakim etapie są prace?

Opowiedź 2019-04-05 11:27:51: Szanowna Pani, Rada Gminy Koszęcin uchwałą Nr 67/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Koszęcin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku przez Gminę, który musi zawierać – oprócz określenia nowego obszaru i granic - uzasadnienie zmiany, zawierające m.in. "wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-04-04 13:20:50 Izabella

Szanowny panie wójcie, czy przy boisku w Strzebiniu planowana jest budowa trybun?

Opowiedź 2019-04-05 11:26:26: Szanowna Pani, z uwagi na warunki terenowe przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Strzebiniu", w tym m.in. wykonanie nawierzchni boisk – poliuretanowa i trawiasta, instalacja urządzeń sportowych, piłkochwyty, odwodnienie. Projekt nie przewiduje budowy trybun, ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-04-03 21:32:18 Krzysztof

Witam, czy pracownicy gminy ustalili już czy jest możliwa komunalizacją działki przy ulicy Muszera w Strzebiniu na ścieżkę?

Opowiedź 2019-04-04 09:37:59: Szanowny Panie Krzysztofie, tak, zostanie sporządzony wniosek do Wojewody Śląskiego o skomunalizowanie wskazanego terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-30 06:40:06 Renata

Kiedy będą czyszczone i konserwowane ławki na Koszęcinie? Są całe zarośnięte i zmurszałe. Aż strach na nich siadać, że się złamią albo wybrudzi się od nich ubranie.

Opowiedź 2019-04-02 07:41:05: Szanowna Pani Renato, ławki będą sukcesywnie czyszczone i odmalowywane. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-29 22:42:30 Tomasz

Witam rzekomo na Podlesiu w Sadowie jest plac zabaw. W ktorym miejscu? Jestem tutaj mieszkancem ale nigdzie go nie widac. Sasiedzi tez nie wiedza...

Opowiedź 2019-04-01 10:01:08: Szanowny Panie Tomaszu, plac znajduje się na końcu ul. Podleskiej, po lewej stronie. Plac zabaw na Podlesiu został wykonany ze środków Województwa Śląskiego, uzyskanych przez sołectwo Sadów w ramach konkursu "Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych". Uzyskane środki w wysokości 17.000 zł zostały w całości wykorzystane. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-29 09:39:28 Robert

Ile pieniędzy z funduszu sołeckiego dostaną w tym roku poszczególne sołectwa? Ile miałby w tym roku Koszęcin?

Opowiedź 2019-04-01 07:41:26: Szanowny Pani Robercie, plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. przedstawia się następująco: sołectwo Brusiek - 10 797,63 zł, sołectwo Cieszowa - 18 020,87 zł, sołectwo Piłka - 11 542,29 zł, sołectwo Rusinowice - 37 233,19 zł, sołectwo Sadów - 37 233,19 zł, sołectwo Strzebiń 37 233,19 zł, sołectwo Wierzbie - 22 190,99 zł. W roku 2019 sołectwo Koszęcin mogłoby otrzymać 37 233,19 zł z tytułu funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu jest limitowana współczynnikiem wskazanym w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, co powoduje, że jest to maksymalna wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-28 16:35:36 Izabella

Witam, czy planowana jest budowa obiecanego zaplecza socjalnego przy boisku w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-04-01 07:42:15: Szanowna Pani, z uwagi na fakt, że budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Strzebiniu wymaga bardzo dużych środków, Gmina będzie zabiegała o fundusze zewnętrzne. Do czasu wybudowania zaplecza, w porozumieniu z Prezesem LKS w Strzebiniu, zadecydowano o zakupie dobrej jakości kontenera szatniowego dla sportowców. Termin dostawy ustalono do 19 kwietnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-27 10:02:00 Joanna

Dzień dobry kolejne pytanie o podłączenie kanalizacji w Sadowie. Kiedy zostanie podłączona kanalizacja? Czy projekt i realizacja są przewidziane na najbliższe tysiąclecie?

Opowiedź 2019-03-27 11:22:03: Witam, tak jak informowałem, Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW. Po rozstrzygnięciu konkursu, będzie można przystąpić do opracowania harmonogramu inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 524 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony