Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-10-10 15:18:24 Adam

Czy wiadomo coś na temat rozbudowy gazociągu w Sadowie?

Odpowiedź 2019-10-11 10:32:31: Szanowny Panie Adamie, w sprawie możliwości przyłączenia do sieci gazowej w Sadowie proszę zwrócić się bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-10 09:16:30 jacek

Dlaczego nie ma kontroli ,czym ludzie pala w pie-fach. Ulicami nie mozna chodzic Taki smrod

Odpowiedź 2019-10-11 11:30:22: Szanowny Panie Jacku, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin dokonują bieżących kontroli przestrzegania postanowień tzw. uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów komunalnych w piecach centralnego ogrzewania. Kontrole wykonywane są każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia spalania niedozwolonych paliw. Zgłoszenia winny być kierowane pod numerem telefonu Urzędu Gminy Koszęcin - Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. (34) 321-08-33. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-06 22:31:20 Magda

Co z ul. Podlesie w Sadowie? Bo chyba temat ucichl. Konkrety a nie obiecanki

Odpowiedź 2019-10-07 09:08:29: Szanowna Pani Magdaleno, tak jak już informowałem, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej remont i utrzymanie należy do Starosty Lublinieckiego. Wójt Gminy Koszęcin nie jest zarządcą wskazanej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-06 13:16:34 Roman

Witam,czy w najbliższym czasie planowany jest remont ulicy Rzecznej w miejscowości Brusiek i czy jest plan rozbudowania tej ulicy z oświetleniem?Z poważaniem Roman Stec.

Odpowiedź 2019-10-08 10:27:24: Szanowny Panie Romanie, w tym roku zleciliśmy wykonanie projektu budowy 5 słupów oświetleniowych. Wykonanie przebudowy ul. Rzecznej nastąpi na podstawie projektu budowlano-wykonawczego po wykonaniu oświetlenia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-30 21:54:57 Agata

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni przy parkingu przy ul. Polnej (przy dworcu pkp) w Rusinowicach?Suche konary z drzewa spadły na samochód dokonując jego zniszczenia.

Odpowiedź 2019-10-02 08:14:45: Szanowna Pani Agato, w celu ustalenia własności nieruchomości, której dotyczy pytanie, proszę o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - tel. 34 3576 100 w. 133, 034 3210 833. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-29 10:31:53 Strzebień

Witam czy gmina nie powinna dbać o swoje działki i grunta? Na Strzebieniu grunta ul. Poprzeczna-ul.1-go Mają zarośnięte chaszczem przynajmniej 1 w roku wypadało by skosić a jak nie to sprzedać .

Odpowiedź 2019-10-02 08:14:06: Witam, poleciłem pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych dokonanie oględzin wskazanego przez Panią terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-28 12:19:28 Strzebiń

Witam, kiedy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z Bukowca do Strzebinia i z Strzebinia do Koszęcina?

Odpowiedź 2019-09-30 08:53:35: Witam, w lipcu tego roku odbyłem spotkanie z przedstawicielami biura architektoniczno-urbanistycznego w sprawie opracowania koncepcji skomunikowania ciągami pieszo-rowerowymi m.in. miejscowości Koszęcin-Strzebiń. W chwili obecnej oczekujemy na przedstawienie oferty cenowej przedstawiającej koszty związane z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, umożliwiającej budowę ścieżki. Dodatkowo otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez ZDW w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Bukowcu oraz w Koszęcinie. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca projektu - trwają prace związane z uzgadnianiem z ZDW opisu przedmiotu zamówienia. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-26 08:32:08 Strzebiń

Witam, czy wie pan co się dzieje z wodą? Śmierdzi, ma dużo kamienia i ma okropny smak.

Odpowiedź 2019-09-30 08:00:08: Witam, z informacji przekazanych przez eksploatatora sieci wodociągowej wynika, że badania wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (wykonywane przez PPIS w Lublińcu) na SUW w Bruśku i innych ustalonych punktach poboru (w tym w Strzebiniu) wykazują, że zarówno smak, jak i zapach wody spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. EKO-SAN zaznaczył, że w różnych miejscach na sieci, szczególnie w odcinkach ślepych lub tam, gdzie jest małe zużycie wody albo gdzie użytkowanie wody ma charakter okresowy, zapach wody może być nieprzyjemny dla odbiorcy.Te niedogodności będą rozwiązywane na bieżąco. Po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od mieszkańców, EKO - SAN niezwłocznie dokona płukania odcinka sieci wodociągowej i w razie potrzeby przyłącza. Takie płukanie powoduje, że usunięte zostają jakiekolwiek osady, które pozostały w rurociągach i są przyczyną pogorszenia jakości wody. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że tzw. problematyczne odcinki sieci są obecnie regularnie płukane, co pozwoli zapobiec opisanym niedogodnościom. EKO-SAN prosi o zgłaszanie firmie sygnałów o pogorszonej jakości wody, co pozwoli na reakcję, w celu poprawy jakości wody. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-09-25 12:01:28 Jan

Witam. Czy wiadomo już coś w sprawie wymiany lamp na ulicach dębowej i jodłowej? Pozdrawiam

Odpowiedź 2019-09-30 08:01:48: Szanowny Panie Janie, tak jak już informowałem, wymiana latarni na ul. Dębowej i Jodłowej należy do TAURON Dystrybucja Serwis S.A., ponieważ latarnie te nie stanowią własności Gminy. Na harmonogram prac TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w tym zakresie Gmina nie ma wpływu. Jednakże z informacji przekazanych przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wynika, że trwają ostatnie czynności związane ze zleceniem ww. robót. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-09-22 12:51:11 Marek

Czy nie można "zrobić porządku" z ludźmi strzelającymi petardami w naszej gminie ? Czy zwierzęta muszą cierpieć za głupotę nieodpowiedzialnych ludzi ? Przypominam o Ustawach które to regulują

Odpowiedź 2019-09-23 08:20:41: Szanowny Panie Marku, przypadki zakłócania spokoju można zgłaszać Policji, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Jako Wójt Gminy nie mam możliwości wprowadzania zakazu używania petard, ani karania za przypadki zakłócania spokoju, ponieważ sprawy te należą do Policji, a nie do organów Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-09-20 11:37:24 Joanna

Witam Co z nowym Przedszkolem w Strbiniu? Będzie to budowane czy nie? Wójt czeka aż dojdzie do nieszczęścia żeby zacząć budować nowe.

Odpowiedź 2019-09-23 08:20:03: Szanowna Pani Joanno, tak jak już wyjaśniałem, wykonano koncepcję budowy przedszkola w Strzebiniu. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od uprzedniego uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uchwałą nr 57/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, rozpoczęto prace planistyczne. Po ich ukończeniu, będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-17 16:52:36 Michał

Panie Wojcie czy ktos zrobi porzadek z walesajacymi sie psami po koszecinie

Odpowiedź 2019-09-18 08:06:40: Szanowny Panie Michale, psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel psa nie jest znany, fakt ten można zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - tel. 34 3576 100 w. 132, 034 3210 832. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-12 12:37:27 Michał

Panie Wojcie czy da sie poprawic widocznosc dla wyjedzajacych z ulCegielnianej na ul Sobieskiego z prawej strony nic nie widac czy ktos nadjezdza

Odpowiedź 2019-09-16 07:50:15: Szanowny Panie Michale, pracownicy Urzędu dokonają oględzin wskazanego przez Pana wyjazdu. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-12 12:34:20 Michał

Panie Wojcie czy mozna oznakowac dokladnie drogi w koszecinie z pierwszenstwem przejazdu bo sa takie miejca

Odpowiedź 2019-09-16 07:49:33: Szanowny Panie Michale, zlecę pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych przegląd oznakowania wskazanych przez Pana dróg. Zamówiono już znaki w celu uzupełnienia oznakowania pionowego niektórych ulic, w tym w Koszęcinie. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-10 22:39:27 Marek

Kiedy pracownicy w urzędzie zaczną nosić identyfikatory i przedstawiać się petentom? Skąd mam wiedzieć czy gada ze mną cieć czy kierownik i co jest warte jego gadanie?

Odpowiedź 2019-09-16 07:48:34: Szanowny Panie Marku, na drzwiach do każdego pokoju w Urzędzie Gminy znajduje się tabliczka z danymi pracowników oraz zakresem ich zadań. Pracownicy Urzędu chętnie udzielą Panu również odpowiedzi na pytania o prowadzonych sprawach oraz pełnionych przez nich funkcjach, zgodnie z zakresem ich obowiązków lub wskażą pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-09 21:17:36 Roman

Czy gmina może napisać po ludzku o co chodzi z tymi przejazdami kolejowymi? Czy to znowu za trudne dla redaktora strony?

Odpowiedź 2019-09-10 11:21:10: Szanowny Panie, Urząd Gminy opublikował jedynie informację, którą zredagowała i przekazała Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, z prośbą o zamieszczenie w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-09 20:54:56 Michał

Panie Wojcie kiedy zostanie usunieta usterka lamp nie swieca na ulicy Kolejowa Św Trojcy przy dworu bylo to zgloszone do osob odpowiedzialnych na gminie dnia 02.09 i nic

Odpowiedź 2019-09-11 11:03:56: Szanowny Panie Michale, pracownik Urzędu zgłosił awarię oświetlenia ulicznego do TAURONu, wczoraj wysłany został kolejny monit w tej sprawie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-06 20:19:47 Arkadiusz

Pyt. 2- każdy "remont" powoduje podniesienie poziomu drogi. Obiecano mieszkańcom jej kompleksową naprawę, zdąży Pan w tym roku ?

Odpowiedź 2019-09-09 09:26:35: Szanowny Panie Arkadiuszu, zakres prac w obrębie wspomnianego odcinka ul. Lublinieckiej w Rusinowicach nie pozwala na zakwalifikowanie koniecznych prac budowlanych jako remontu drogi. Planowana inwestycja będzie stanowiła przebudowę drogi. Przepisy prawa budowlanego wymagają w analizowanym przypadku przedstawienia dokumentacji projektowej, której wykonanie zlecone zostanie w tym roku. Dopiero w dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotowy projekt i po zabezpieczeniu wynikających z kosztorysu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-06 20:14:40 Arkadiusz

Nie sposób się bardzie rozpisać - ograniczenie 200 znaków. Pytanie 1 - Panie Wójcie - co z ul. Lubliniecką. Miała być wyremontowana

Odpowiedź 2019-09-09 09:26:47: Szanowny Panie Arkadiuszu, zakres prac w obrębie wspomnianego odcinka ul. Lublinieckiej w Rusinowicach nie pozwala na zakwalifikowanie koniecznych prac budowlanych jako remontu drogi. Planowana inwestycja będzie stanowiła przebudowę drogi. Przepisy prawa budowlanego wymagają w analizowanym przypadku przedstawienia dokumentacji projektowej, której wykonanie zlecone zostanie w tym roku. Dopiero w dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotowy projekt i po zabezpieczeniu wynikających z kosztorysu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-04 19:44:10 Marian

Sz.P. Wójcie rozumiem,że obiecany kapitalny remont ul.Lublinieckiej w tym roku zostanie przełożony.Znowu nadsypiecie kamienia,podniesiecie poziom drogi a dziury jak straszą tak straszą

Odpowiedź 2019-09-09 07:46:04: Szanowny Panie Marianie, zakres prac w obrębie wspomnianego odcinka ul. Lublinieckiej w Rusinowicach nie pozwala na zakwalifikowanie koniecznych prac budowlanych jako remontu drogi. Planowana inwestycja będzie stanowiła przebudowę drogi. Przepisy prawa budowlanego wymagają w analizowanym przypadku przedstawienia dokumentacji projektowej, której wykonanie zlecone zostanie w tym roku. Dopiero w dalszej kolejności, w oparciu o przedmiotowy projekt i po zabezpieczeniu wynikających z kosztorysu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 630 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony