Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-07-25 11:54:35 Mała Mi

Witam. Kiedy gmina planuje wypłatę świadczeń 500+ na pierwsze dziecko? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji A dużo gmin już wypłaca..

Odpowiedź 2019-07-26 10:55:00: Szanowna Pani, z informacji przekazanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że pierwsze wypłaty świadczenia 500 plus na każde pierwsze dziecko, wynikające z nowelizacji prawa, będą wypłacane od 20 sierpnia 2019 r. - na nowy okres zasiłkowy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-22 10:14:07 AD.

Przy fontannie rośnie platan - nie ma usuniętych osłon(i sznurka), do których kiedyś przymocowane były podtrzymujące go paliki. Bardzo proszę o usunięcie ich.

Odpowiedź 2019-07-25 07:59:40: Witam, osłona zostanie w najbliższym czasie usunięta. Tym niemniej zaznaczam, że nie ma ona żadnego wpływu na stan fitosanitarny drzewa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-12 21:25:01 Gosia

Czy od września byłaby możliwość zorganizowania przez gminę transportu dzieci do przedszkola i szkoły z Podlesia do Sadowa? Na Podlesiu jest ok 12 dzieci które chętnie by z tego skorzystały.

Odpowiedź 2019-07-17 12:21:44: Szanowna Pani, proszę o kontakt w tej sprawie bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Angeliką Siek - 34 3576 100 w. 127. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-08 17:03:15 Dawid

Kiedy urząd dostarczy 3 numer Echa Gminy? Twierdził Pan, że aktualne kalendarze imprez wszyscy dostają w tej gazecie. Ale gazety nie ma, w internecie informacji też nie ma.

Odpowiedź 2019-07-09 16:08:47: Szanowny Panie Dawidzie, kolejny numer "Echa Gminy" ukaże się w przyszłym tygodniu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-05 09:03:53 Niki

Proszę o informacje na temat operatora, który dostarcza internet do Urzędu Gminy Koszęcin. Interesuje mnie fakt, czy przypadkiem nie jest to firma, w której pracuje Radny z miejscowości Strzebiń.

Odpowiedź 2019-07-08 08:16:58: "Witam, internet do Urzędu Gminy dostarczają firmy Protonet oraz Orange Polska S.A. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin".

2019-07-02 21:07:04 Adam

Otrzymałem informację że obecnie zapisy na opróżnianie szamba są na połowę sierpnia A co jeśli jest potrzeba częściej oprozniac niż raz na miesiąc?

Odpowiedź 2019-07-08 09:06:31: Szanowny Panie Adamie, umowę na wywóz nieczystości można podpisać z dowolnym podmiotem wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Koszęcin. Wykaz firm dostępny jest na stronie Urzędu Gminy - https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi Informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy Referatu Administracji i Kontroli tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-02 18:26:09 Adam

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na placach zabaw dokładnie chodzi o Podlesie o kiedy powstał plac zabaw nie było nikogo z gminy żeby trawę skosic

Odpowiedź 2019-07-08 09:05:30: Szanowny Panie Adamie, trawa na placu zabaw na Podlesiu została wykoszona. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-02 18:22:40 Adam

Do kiedy jest ważny projekt kanalizacji w Sadowie Podlesie??

Odpowiedź 2019-07-17 13:13:08: Szanowny Panie, projekt jest ważny do maja 2021r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-07-01 08:17:31 Zdzich

Do kiedy jest ważny projekt kanalizacji w Sadowie? I dlaczego jest tak długo okres oczekiwania na wywóz szamba, ponad miesiąc co mają zrobić mieszkańcy którzy muszą częściej wywozic nieczystości?

Odpowiedź 2019-07-02 08:13:42: "Szanowny Panie, projekt jest ważny do maja 2021 r. Umowę na wywóz nieczystości można podpisać z dowolnym podmiotem wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Koszęcin. Wykaz firm dostępny jest na stronie Urzędu Gminy - https://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi Informacji w tym zakresie udzielają również pracownicy Referatu Administracji i Kontroli tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin."

2019-06-30 17:01:12 ZakazRuchu

Witam. Od kiedy na ul leśnej obowiązuje zakaz ruchu znak b-1? Pozdrawiam

Odpowiedź 2019-07-02 08:12:53: "Szanowny Panie, zmiana organizacji ruchu obowiązuje wyłącznie w czasie godzin otwarcia basenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin."

2019-06-30 11:19:52 P.B.

Na jakiej zasadzie pana pracownik dorabia sobie prywatnym ciągnikiem w godzinach pracy urzędu ??

Odpowiedź 2019-07-02 10:28:28: Witam, pracownicy w trakcie czasu pracy obowiązującego ich w ramach zatrudnienia w Urzędzie, nie mają możliwości ani prawa wykonywać żadnych dodatkowych zajęć. Jednocześnie informuję, że każdy pracownik ma prawo w sposób dowolny wykorzystać przysługujący mu czas wolny (urlop, odbiór nadgodzin). Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-26 12:48:34 jerzy

Dlaczego w kasie na otwartym basenie kąpielowym nie jest honorowana Karta Dużej Rodziny. Pozdrawiam - Jurhad.

Odpowiedź 2019-07-02 08:14:12: Szanowny Panie Jerzy, cennik Ośrodka przewiduje szereg zniżek, z których mogą korzystać rodziny odwiedzające basen. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-06-26 09:57:09 Daniel

Czy gmina może wreszcie wprowadzić system powiadamiania smsowego i o terminach wywozów śmieci, podatków, sesjach, posiedzeniach rady, wydarzeniach, ogłoszeniach, ostrzeżeniach informować smsem?

Odpowiedź 2019-07-02 14:00:13: Witam, szacunkowy koszt uruchomienia takiego systemu to 30.000,00 zł. Na chwilę obecną brak jest zabezpieczonych w budżecie gminy środków na ten cel. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-25 20:02:50 Rodzic

Witam! Mam pytanie odnośnie bezpłatnych wejść na basen dla dzieci z gminy , córka po okazaniu legitymacji szkolnej i tak musiała zapłacić za wstęp. Czy Rusinowice nie należą do gminy?

Odpowiedź 2019-06-26 09:39:01: Szanowna Pani, bezpłatny wstęp na basen przysługuje dzieciom do 18 roku życia zamieszkałym na terenie Gminy Koszęcin w okresie od 20 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – za okazaniem dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków przyznania ulgi. W celu wyjaśnienia opisanej przez Panią sytuacji proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy - tel. 34 3576-100. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-25 18:34:30 ŚŚląska

Za kilka dni całe centrum Koszęcina będzie zatkane samochodami i po chodnikach nie da się przejść nawet pojedynczo nie mówiąc o wózku. Gdzie są informacje dla przyjezdnych o dostępnych parkingach?

Odpowiedź 2019-06-26 09:31:13: Witam, służby porządkowo-informacyjne Organizatora jak co roku w trakcie trwania "Święta Śląska" będą informowały gości o dostępnych miejscach parkingowych, dbając o bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pieszych. Każde tego typu wydarzenie wiąże się oczywiście z pewnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, tym niemniej wieloletnie doświadczenie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w organizacji tego wspaniałego wydarzenia stanowi gwarancję udanego i bezpiecznego pobytu wszystkich gości odwiedzających naszą Gminę. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-20 19:50:53 Darek

Pani zajmująca się utrzymaniem dróg w gminie obiecała że ulica Akacjowa w Koszęcinie zostanie utwardzona do końca maja. Dziś mamy prawie koniec czerwca a droga wygląda jak wygląda.....

Odpowiedź 2019-06-26 09:30:38: Szanowny Panie Darku, planujemy wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Akacjowej w lipcu 2019 r., z uwagi na opóźnienia w dostawie kruszywa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-18 08:49:18 Strzebiń

Czy w obliczu takiej tragiedii, jaka wydarzyła się dnia 17.06 gmina zamierza zrobić w końcu drogę dla rowerów? Z Bukowca na Strzebiń? Ludzie zgłaszali ten problem tyle razy, niestety nikt nie słuchał

Odpowiedź 2019-06-24 17:20:04: Witam, droga nr 906 jest drogą wojewódzką, za jej stan i bezpieczeństwo odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako zarządca. Do zadań ZDW należy również budowa chodnika czy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi. Gmina nie ma prawa bez zgody zarządcy podejmować jakichkolwiek prac projektowych czy budowlanych. Wykonanie ścieżki bez porozumienia z zarządcą drogi stanowiłoby złamanie prawa. Nie jest prawdą, że Gmina nie podejmowała jakichkolwiek działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników wskazanej drogi. Wielokrotnie monitowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, występując o zlecenie Gminie na jej koszt prac projektowych w obrębie drogi wojewódzkiej. W dniu 20 marca 2019 r. otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez ZDW w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca projektu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-06-15 10:12:54 Rafał

Jaki będzie koszt budowy parku linowego, z czego gmina go sfinansuje (której drogi, wodociągu, oświetlenia nie zrobi), jakie będą koszty utrzymania sezonowej atrakcji i zyski?

Odpowiedź 2019-06-24 08:22:05: Szanowny Panie Darku, w Strategii Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej wpisano propozycję zagospodarowania niewielkiej górki w okolicach GOSiR-u. Górka porośnięta jest drzewami i może być wykorzystana jako park linowy. Taka inwestycja przyczyniłaby się do poszerzenia oferty Ośrodka i powstania lokalnego centrum aktywnej rekreacji. Jako że teren górki należy do Nadleśnictwa Koszęcin, Gmina musi najpierw rozpocząć rozmowy z tą instytucją w celu nowego zagospodarowania tego obszaru. Projekt ten przewidziano do wdrożenia w latach 2016-2020. Aby przedstawić kalkulację kosztu budowy parku linowego, muszą zostać najpierw zrealizowane prace projektowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-14 15:30:40 Witek

Co gmina zamierza robić w sprawie czystego powietrza po tym jak nie otrzymała dotacji na odnawialne źródła energii dla mieszkańców?

Odpowiedź 2019-06-24 08:20:37: Szanowny Panie, Gmina złożyła odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego dofinansowania projektów OZE. Jednocześnie będziemy nadal prowadzić kolejne etapy Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, obejmującego udzielanie dotacji na wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-06-13 10:03:45 Janio

Witam. Czy na ulicy Jodłowej będzie kiedyś przycięty żywopłot? Pozdrawiam

Odpowiedź 2019-06-24 08:19:43: Szanowny Panie, służby komunalne sukcesywnie zajmują się pielęgnacją terenów zielonych należących do Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 609 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony