Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-03-28 16:35:36 Izabella

Witam, czy planowana jest budowa obiecanego zaplecza socjalnego przy boisku w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-04-01 07:42:15: Szanowna Pani, z uwagi na fakt, że budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Strzebiniu wymaga bardzo dużych środków, Gmina będzie zabiegała o fundusze zewnętrzne. Do czasu wybudowania zaplecza, w porozumieniu z Prezesem LKS w Strzebiniu, zadecydowano o zakupie dobrej jakości kontenera szatniowego dla sportowców. Termin dostawy ustalono do 19 kwietnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-27 10:02:00 Joanna

Dzień dobry kolejne pytanie o podłączenie kanalizacji w Sadowie. Kiedy zostanie podłączona kanalizacja? Czy projekt i realizacja są przewidziane na najbliższe tysiąclecie?

Opowiedź 2019-03-27 11:22:03: Witam, tak jak informowałem, Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW. Po rozstrzygnięciu konkursu, będzie można przystąpić do opracowania harmonogramu inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-26 18:38:10 Olek

Witam.Kiedy rozpocznie się remont ul. Piaskowej w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-03-27 11:03:41: Szanowny Panie, przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania zostanie ogłoszony na początku kwietnia, planowany termin zakończenia remontu ul. Piaskowej to koniec września 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-26 16:00:08 Roman

Kiedy będą wybory sołtysa w Koszęcinie?

Opowiedź 2019-03-27 09:43:33: Szanowny Panie Romanie, termin Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Koszęcinie ustali Rada Gminy na najbliższej sesji tj. w dniu 28 marca 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-25 16:15:19 Strzebiń

Witam, czy byłaby możliwość zrobienia chodnika z ulicy ks.Muszera do ul.Lompy w Strzebiniu. Chodzi i jeździ tą ścieżką bardzo dużo osób zarówno do sklepu jak i do szkoły.

Opowiedź 2019-03-27 07:40:03: Witam, działka gruntu, która łączy ul. Ks. Muszera z ul. Piaskową i dalej z ul. Lompy stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. Aby wybudować chodnik, Gmina musi mieć prawo dysponowania terenem, na którym będzie przebiegał ciąg pieszy. Pracownicy Urzędu ustalą, czy w stosunku do tej działki gruntu zachodzą przesłanki do komunalizacji, to umożliwiłoby przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-25 11:00:37 Włodek

Z uwagi na zezwolone przez gminę inwestycje przy ul.Ligonia 22,22F-G, droga jest bardzo ruchliwa i wzrósł poziom hałasu czy rozważa się zainstalowanie ekranów dźwiękoszczelnych oraz naprawę drogi?

Opowiedź 2019-03-26 14:49:11: Witam, pod wskazanymi przez Pana adresami nie ma zlokalizowanych obecnie żadnych inwestycji. Niezależnie od powyższego, zamierzam zlecić opracowanie projektu modernizacji ul. Ligonia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-24 23:01:18 Asia

Witam Czy chodnik Bukowiec - Strzebiń i Strzebiń Koszęcin zostanie zrobiony ? Jest w ogóle coś robione w tym kierunku .

Opowiedź 2019-03-25 10:41:31: Szanowna Pani Joanno, w dniu 20 marca 2019 r. otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu. Po podpisaniu umowy o udzielenie Województwu pomocy finansowej przez Gminę oraz porozumienia powierzającego Gminie prowadzenie rzeczowego zadania, Gmina - w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich - będzie mogła przystąpić do wyłonienia wykonawcy zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów, Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-22 08:52:28 Joanna

Witam czy w związku z planowanym budowanie sieci kanalizacyjnej na Podlesiu będzie możliwość podłączenia do niej budynków z ul. Powstańców ( mam na myśli budynki od strony Lublińca ?)

Opowiedź 2019-03-26 14:48:26: Szanowana Pani Joanno, obecnie projekt nie przewiduje takiego rozwiązania. Szczegółowe kwestie związane z podłączaniem konkretnych nieruchomości będą jednak rozpatrywane na etapie realizacji inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-03-21 07:14:35 Kamila

Witam . Czy i kiedy bedzie zrobiona siłownia w strzebiniu na wolnym powietrzu? I gdzie dokładnie?

Opowiedź 2019-03-22 09:06:15: Szanowna Pani, Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2019, projektu pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Strzebiń ul. Kolejowa 9". Projekt obejmuje zabudowę urządzeń siłowni plenerowej. Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Strzebiniu przy ul. Mickiewicza 1 powstanie plac zabaw, wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej. Planowany termin zakończenia zadania to 21 maja 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-20 19:32:49 Kornelia

Szanowny Panie Wójcie, Jakie miejscowości i ulice w naszej gminie, nie posiadają jeszcze w ogóle dostępu do kanalizacji ?

Opowiedź 2019-03-22 11:38:06: Witam, sieci kanalizacyjnej nie posiadają następujące miejscowości: Sadów, Wierzbie, Cieszowa, Bukowiec, Łazy, Brusiek, Piłka. W celu ustalenia, czy w konkretnej drodze w pozostałych miejscowościach znajdują się urządzenia kanalizacyjne, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Koszęcinie, tel. 34 3576 100 w. 131 lub 116, 34 3210 831 lub 34 3210 816 . Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-20 13:19:15 Magda

Na jakim etapie jest budowa chodnika i kanalizacji na ul. Podlesie w Sadowie? Miala byc na wiose ale ktora?

Opowiedź 2019-03-20 13:53:19: Szanowna Pani Magdo, ulica Podleska jest drogą powiatową, jej utrzymanie i remont, czy budowa chodnika należy do zarządcy, którym jest Starosta Lubliniecki. Gmina jest w trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-14 20:14:27 Michał

Panie Wojcie mam prosbe czy dalo by sie uporzadkowac ulice oraz Kolejowa Św Trojcy z piasku tak zeby bylo super czysto

Opowiedź 2019-03-18 07:39:31: Szanowny Panie Michale, ulice zostaną oczyszczone z piachu z końcem marca. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-13 11:55:48 Asia

Witam Czy w Strzebiniu przy ulicy Poprzecznej będzie Biedronka na gruntach gminnych ?

Opowiedź 2019-03-13 13:25:25: Witam, nie mam żadnych informacji, o tego typu inwestycji. Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-13 09:28:08 Podlesie

To proszę wystosować pismo do Starostwa Powiatowego o złym stanie ulicy Podlesie i o udostępnienia mieszkańcom Pana Gminy możliwości bezpiecznego poruszania się po chodniku.

Opowiedź 2019-03-13 09:56:22: Witam, wystosujemy pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie remontu ul. Podleskiej. Z poważaniem Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 19:36:23 IWONA

rolnicy nie pamiętają kiedy polne drogi były remontowane,ciągniki mają problem z dziurami,krzaki rysują maszyny,a policja chce by maszyny miały czyste koła

Opowiedź 2019-03-12 16:33:56: Szanowna Pani Iwono, w przypadku dróg polnych często nieuregulowany stan prawny gruntu uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji, ponieważ Gmina nie może prowadzić prac na terenie, do którego nie ma tytułu prawnego. W 5-letnim planie remontów zostaną ujęte gminne drogi, w tym polne, które w kolejnych latach będę modernizowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 09:50:22 Podlesie

Czy można się spodziewać naprawy lub przebudowy nawierzchni drogi oraz czy jest szansa na powstanie pasa chodnika przy ulicy Podlesie.

Opowiedź 2019-03-11 12:42:39: Witam, wskazana droga jest drogą powiatową, jej utrzymanie i remont należy do zarządcy, którym jest Starosta Lubliniecki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-11 09:47:01 Podlesie

Na jakim etapie znajduje się aplikowanie o środki w sprawie budowy kanalizacji przy ul. Podlesie? jaki jest harmonogram rozstrzygnięcia konkursu? i ile potrwa opracowanie harmonogramu inwestycji?

Opowiedź 2019-03-11 12:43:44: Witam, wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach jest w trakcie opracowywania. Nabór ma charakter ciągły. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-10 12:52:11 P.G.

Witam Kiedy zostaną uprzątnięte liście z ulicy Dworcowej ?? w grudniu deklarował Pan że będą uprzątnięte. zimy już nie ma miesiąc a zgniłe liście jak szpeciły tak szpecą. Brawo !!

Opowiedź 2019-04-01 13:19:17: Szanowna Pani, od jutra rozpoczynamy uprzątanie opadłych liści z ulic. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-03-03 19:14:28 Jan

Panie Wójcie. Co dalej z remontem ul. Ks. Gąski. Jakie to "przyczyny formalne" sprawiają, że kolejny raz Zarząd Województwa odrzucił wniosek gminy o dofinansowanie w/w remontu.

Opowiedź 2019-03-04 13:24:14: Witam, zakres rzeczowy inwestycji przedstawionej do dofinansowania nie odpowiadał wytycznym Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-03 12:18:28 Asia

Witam Czy sześciolatki za Strzebienia pójdą od września do zerówki do szkoły ? Jeżeli tak to dlaczego tam niema warunków a posiłki to w ogóle .

Opowiedź 2019-03-04 13:23:26: Szanowna Pani, nie jest to planowane. Dzieci do czasu wybudowania nowego przedszkola w Strzebiniu będą uczęszczać do obecnego przedszkola gminnego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 546 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony