Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-03-01 13:55:25 Janusz

WITAM Kiedy w naszej gminie kończy się okres zimowy?

Opowiedź 2019-03-04 14:22:36: Szanowny Panie, zakończenie okresu zimowego następuje z końcem marca. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 09:38:36 Edk

Czy wiadomo już co dalej z programem gminnym Odnawialne źródła energii Lc

Opowiedź 2019-03-04 08:43:02: Witam, z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski wynika, że uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-03-01 07:54:30 ADB

Źle sprecyzowałam pytanie - chodziło mi o kosze na śmieci przy drogach. Czy Gmina planuje ich zwiększenie? Bardzo by sie większa ilość przydała.

Opowiedź 2019-03-01 12:30:08: Witam, w miarę posiadanych środków budżetowych, będziemy sukcesywnie wymieniać zniszczone kosze i uzupełniać braki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-27 00:04:13 Dziury

Czy prowadzone są jakies działania w sprawie przebudowy kanalicacji i remontu nawierzchni na ulicach dębowej i jodłowej. Pozdrawiam

Opowiedź 2019-02-27 09:00:59: Witam, Gmina zleciła wykonanie projektu drogi wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy Dębowej oraz ulicy Jodłowej w Koszęcinie. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 31 października 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-26 18:28:52 Adam

Od roku obiecuje Pan remont ulicy Ligonia w Koszęcinie. Kiedy będą obniżone krawężniki, wyrównany poziom drogi i zrobione pobocze pod stajnią?

Opowiedź 2019-02-28 13:31:51: Witam, w zeszłym roku otrzymaliśmy tylko jedną ofertę za projekt modernizacji ul. Ligonia, która nie spełniała oczekiwań zamawiającego. Zapytanie ofertowe na wykonanie ww. projektu zostanie ponowione. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-26 18:21:43 Krzysztof

Dzień dobry. Zapach i smak wody pozostawiają wiele do życzenia. Mimo podwójnego filtrowania woda brzydko pachnie. Czy znane są przyczyny takiego stanu i jakie plany. Krzysztof Kozłowski.

Opowiedź 2019-02-28 12:16:00: Szanowny Panie Krzysztofie, z informacji przekazanych przez eksploatatora sieci wodociągowej wynika, że badania wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (wykonywane przez PPIS w Lublińcu) na SUW w Bruśku i innych ustalonych punktach poboru wykazują, że zarówno smak jak i zapach wody spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. EKO-SAN zaznaczył, że w różnych miejscach na sieci, szczególnie w odcinkach ślepych lub tam, gdzie jest małe zużycie wody albo gdzie użytkowanie wody ma charakter okresowy, zapach wody może być nieprzyjemny dla odbiorcy.Te niedogodności będą rozwiązywane doraźnie, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od mieszkańców, EKO - SAN niezwłocznie dokona płukania odcinka sieci wodociągowej i w razie potrzeby przyłącza. Takie płukanie powoduje, że usunięte zostają jakiekolwiek osady, które pozostały w rurociągach i są przyczyną pogorszenia jakości wody. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że tzw. problematyczne odcinki sieci są obecnie regularnie płukane, co pozwoli zapobiec opisanym niedogodnością. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 16:57:32 :)

Witam czy już wiadomo kiedy w Rusinowicach będą wywożone duże gabaryty?

Opowiedź 2019-02-26 09:14:10: Witam, w Rusinowicach odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 10 czerwca 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów znajduje się pod adresem: http://www.koszecin.pl/informacje/Gospodarka-Odpadami-Komunalnymi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 15:39:23 K.S.

Dzień dobry, 26.09.2018 podał pan informację, że budowa kanalizacji przy ulicy Podlesie będzie realizowana w 2019 roku. Gdzie można zapoznać się z harmonogramem dla tej inwestycji?

Opowiedź 2019-02-26 09:13:29: Witam, tak jak informowałem, Gmina na realizację tej inwestycji będzie aplikowała o środki z WFOŚiGW. Po rozstrzygnięciu konkursu, będzie można przystąpić do opracowania harmonogramu inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-25 10:17:40 Kierowca

Dlaczego ciągle jesteśmy zapewniani o zamiarach poprawy drogi między Kaletami i Koszęcinem skoro zarządca nawet palcem nie kiwnie. Fundusze na inne drogi są, zaś ta droga jest wciąż pomijana????

Opowiedź 2019-02-25 12:18:02: Witam, tak jak już informowałem, Gmina nie jest zarządcą wskazanej drogi, za jej utrzymanie odpowiada Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, do którego wystąpiłem o remont drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-23 00:22:24 Hydrofor

Gdzie znajduję sie była hydroforownia na której przebudowę został ogłoszony przetarg?

Opowiedź 2019-02-25 08:10:01: Witam, na końcu ulicy Ks. Gąski w Koszęcinie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-22 12:27:05 Dora

Panie Wójcie, mam pytanie : Na mojej posesji, mam drzewo- "orzech włoski "- co najmniej 35 lat. Czy mogę go wyciąć - bez zezwolenia Gminy. Pozdrawiam.

Opowiedź 2019-02-25 07:58:49: Witam, w sprawie wycinki drzew, proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panem Edwardem Opiełka, tel. 34 3576 100 w. 124, 034 3210 824. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-22 08:36:00 ADB

Czy Gmina planuje zwiększenie ilości koszy na śmieci? Lepiej opróżniać kosze niż zbierać śmieci wokół dróg :)

Opowiedź 2019-02-22 10:58:07: Witam, w sprawie zapotrzebowania na pojemnik o większej pojemności proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-21 10:29:46 Jacek

Dzień dobry. Czy droga między Koszęcinem a Kaletami jest "pod opieką" naszej gminy? Jeśli tak, to kiedy przewidywany jest jej remont!? Droga jest w fatalnym stanie!!!!! Pozdrawiam. Jacek

Opowiedź 2019-02-25 07:42:14: Szanowany Panie Jacku, wskazana droga nie jest naszą drogą. Tym niemniej wystosowałem już pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w sprawie złego stanu DP 3250 S na odcinku od Koszęcina do Drutarni. Zarządca drogi w odpowiedzi wskazał, że stan techniczny nawierzchni ul. Koszęcińskiej, poprzez liczne deformacje i spękania, docelowo wymaga wykonania nowej nakładki bitumicznej, na którą Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach nie ma obecnie odpowiednich środków finansowych. Niemniej jednak, w odpowiedzi wskazano, że odcinek ten jest pod stałą kontrolą, a wszelkie ubytki w nawierzchni są uzupełniane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 19:04:53 kierowca

Gmina ma umowy z firmami,gdzie tylko 1 ma wóz asenizacyjny i nie chce podpisywać już umów.Z zewnątrz nikt nie chce.Co dalej?Do rowu?Pan z gminy nie widzi problemu-szkoda

Opowiedź 2019-02-21 08:48:30: Witam, Gmina nie ma podpisanej umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych, ponieważ prawo nie zezwala na takie rozwiązania. Usługę tę świadczą prywatne podmioty, które występują do Wójta wyłącznie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie opisanej działalności. Tym niemniej dostrzegając opisany przez Pana problem, w najbliższym czasie opróżnianiem szamb przydomowych będzie zajmował się także nasz zakład budżetowy, który będzie działał na zlecenie mieszkańców. Obecnie trwa przetarg na zakup potrzebnego pojazdu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 19:01:05 kierowca

Panie Wójcie-przy wzroście cen za wywóz odpadów może warto zadbać, by w tej cenie firma 2 razy w miesiącu odbierała śmieci ?

Opowiedź 2019-02-21 08:42:10: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/informacje/gazeta-samorzadowa-echo-gminy Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wiązałoby się z jeszcze większą podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 18:43:49 kierowca

odnośnie ul. Lublinieckiej. Dotyczy Rusinowic. Dziura na dziurze,może warto ją "wykorytować" by wytrzymała kilka lat do zrobienia kanalizacji ?

Opowiedź 2019-02-21 08:41:21: Witam, nawierzchnia ulicy zostanie poprawiona, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-19 16:18:42 Dębowa

Ktoś jakiś czas temu wykopał dołki na trawniku przy dębowej i sobie pojechał,a dziury jak były tak są jedna z tych dziur jest przy furtce somsiada,i nie została w jakikolwiek sposób zabezpieczona.

Opowiedź 2019-02-22 08:22:35: "Witam, pracownicy Referatu GKZ Urzędu ustalili, że opisane przez Pana dołki wykopane zostały przez mieszkańców ul. Dębowej, którzy podczas awarii kanalizacji sanitarnej, szukali swoich studzienek. Uporządkowanie nieruchomości należy do ich właścicieli. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-17 08:01:31 Michał

Panie Wojcie czy po raz pierwszy zostaną w tym roku pozmiatane drogi i chodniki z piasku po zimie cdn

Opowiedź 2019-02-18 15:10:42: Witam, drogi i chodniki zostaną uprzątnięte po zakończeniu sezonu zimowego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 18:28:29 Michał

cdn smieci oplata Panie Wojcie dlaczego w innych gminach nie poszla do gory oplata za smieci

Opowiedź 2019-02-18 15:10:06: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/user_files/page_attachments/22/echo-gminy-1-2019.pdf Wbrew pańskiej opinii, zjawisko wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotknęło nie tylko naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 18:25:09 Michał

Panie Wojcie dlaczego tak mocno zdrozaly smieci tylko w naszej gminie z8.50 az na 14 zrozumialbym

Opowiedź 2019-02-18 15:09:16: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/user_files/page_attachments/22/echo-gminy-1-2019.pdf Wbrew pańskiej opinii, zjawisko wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotknęło nie tylko naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 546 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony