Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-07-04 12:28:26 Sabina

Czy w tym roku wydany był dopiero jeden numer Echa Gminy?

Opowiedź 2018-07-05 15:02:37: Szanowna Pani Sabino, zgadza się, do tej pory ukazał się jeden numer. W tym miesiącu planuję wydanie drugiego numeru "Echa Gminy". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 18:55:41 przystanek

Na jakie żądanie? Żaden bus nie jeździ po stronie, po której został postawiony przystanek, nikt z niego nie może skorzystać.Gdzie są przystanki o które wnioskowali mieszkańcy?

Opowiedź 2018-07-04 08:35:51: Szanowna Pani, podejrzewam, że ilu jest mieszkańców tyle koncepcji i pomysłów dotyczących miejsc ustawienia przystanków, szczególnie niektóre osoby mieszkające w pobliżu przystanków protestują przeciwko wybranej lokalizacji. Chcę jednak zauważyć, że dokładna lokalizacja każdego przystanku ustalona jest przez projektanta i wymaga zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Mieszkańcy wnioskowali o ustawienie przystanku w okolicy sklepu Biedronka, wybrana lokalizacja na ulicy Ligonia jest optymalna, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 07:27:55 spotkanie

17.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Katowicach. Czego dotyczyło spotkanie, kto w nim uczestniczył, jaki to ma związek z gminą Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-03 13:12:22: Witam, spotkanie, o którym mowa w pytaniu, odbyło się w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim i dotyczyło kwestii związanych z trwałością projektów realizowanych przez Gminę z udziałem środków unijnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-02 14:55:30 Bernard

Uprzejmie proszę o informację ,na jakim etapie przygotowania znajdują się prace związane z gazyfikacją naszej gminy .Może jakiś termin przystąpienia do realizacji ?..

Opowiedź 2018-07-09 07:39:31: Szanowny Panie Bernardzie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zatwierdziła koncepcję gazyfikacji miejscowości Koszęcin. Spółka zakłada, że uzyska pozwolenie na budowę sieci gazowej do IV kwartału 2021 r. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:15:36 przystanek

Czy może pan wyjaśnić z jakich środków transportu można wysiąść i wsiąść na przystanku wyznaczonym po północnej stronie ulicy Ligonia, 200 metrów do miejsc, o które wnioskowali mieszkańcy?

Opowiedź 2018-07-03 13:10:41: Witam, przystanek na ulicy Ligonia w Koszęcinie jest przystankiem na żądanie tj. busy zatrzymują się na nim wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez podróżnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:02:32 spotkanie

17.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Wadowicach. Czego dotyczyło spotkanie, kto w nim uczestniczył, jaki to ma związek z gminą Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-02 14:39:11: Witam, zapis w protokole z obrad w sesji jest omyłką pisarską, spotkanie w dniu 17 maja 2018 r. odbyło się w Katowicach. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:00:26 spotkanie

16.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Środowiska, w kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czego dotyczyło to spotkanie, co obecność wójta daje gminie Koszęcin?

Opowiedź 2018-07-02 14:44:20: Witam, spotkanie w Ministerstwie Środowiska dotyczyło spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej Gminy, w szczególności grupowego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy ww. usługi, którego nasza Gmina jest liderem. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 14:57:40 alkohol

Czy alejka jest miejscem publicznym i czy można tam spożywać alkohol? Które miejsca w Koszęcinie są wyznaczone i można tam spożywać alkohol?

Opowiedź 2018-07-03 07:49:24: Witam, szczegółowe zasady w tym zakresie określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązująca od 9 marca 2018 r. nowelizacja ww. ustawy wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Problemem jest brak ustawowej definicji "miejsca publicznego". Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. "Działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd)". Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić odstępstwo od zakazu w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rada Gminy w Koszęcinie nie wskazała takich miejsc. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-29 11:41:52 Alina

Dzień dobry, od kilku dni są przerwy w dostawie prądu w obrębie ulic; Makowskiego oraz Matejki , na słupach nie ma żadnych informacji.

Opowiedź 2018-07-02 07:53:51: Szanowna Pani Alino, problem przerw w dostawie prądu zgłoszę niezwłocznie do TAURONu, prosząc dostawę energii o informację w tym zakresie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-27 21:49:57 miejscowy

W jakim celu postawiono znaki ograniczające prędkość do 30km/h oraz dop. masę pojazdu 5t na ul.Leśnej? Nikt tych zakazów nie przestrzega.

Opowiedź 2018-07-02 07:53:11: Witam, ograniczenia, o których mowa w pytaniu, zostały wprowadzone w odpowiedzi na wnioski mieszkańców. Na problem nieprzestrzegania przez kierowców ograniczeń w prędkości zwrócę uwagę Policji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-27 11:19:36 Jaśko

Witam. Czy na gosirze i alejce można spożywać alkohol? Pozdrawiam

Opowiedź 2018-06-27 15:18:31: Witam, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie spożywanie alkoholu jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości wprowadziła generalny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-27 09:42:48 przystanki

Czy może Pan odpowiadać na temat? Jakie przystanki zostały osnaczone w ubiegłym tygodniu na terenie Koszęcina i kto się na nich zatrzymuje? Dlaczego nie wiedzą o nich kierowcy i mieszkańcy?

Opowiedź 2018-06-27 15:18:01: Witam, w zeszłym tygodniu został oznaczony przystanek w Koszęcinie przy ul. Ligonia. Przystanek ten został utworzony na wniosek mieszkańców. Informacja o lokalizacji przystanku została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-25 21:36:26 przystanki

Ile nowych miejsc przystankowych oznaczyła gmina 20 czerwca? W których miejscach są one zlokalizowane? To są pytania do pana. Kiedy mieszkańcy będą poinformowani o nowych przystankach?

Opowiedź 2018-06-27 07:36:27: Witam, aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, zawiera uchwała Nr 470/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/328/wiadomosc/416522/uchwala_nr_470xlviii2018_rady_gminy_koszecin_z_dnia_27_marca_201. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-23 22:07:20 fajerwerki

Puszczanie fajerwerków co tydzień po godzinie 22giej jest uporczywym zakłócaniem spokoju mieszkańców. Został Pan o tym poinformowany. Co Pan zrobił żeby zakończyć te "zabawy"?

Opowiedź 2018-06-26 07:43:23: Witam, przypadki zakłócania ciszy nocnej można zgłaszać Policji, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń " Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Jako Wójt Gminy nie mam możliwości wprowadzania zakazu organizowania pokazów sztucznych ogni, ani karania za przypadki zakłócania spokoju, ponieważ sprawy te należą do Policji, a nie do organów Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-23 06:58:36 przystanki

Kiedy i gdzie gmina opublikowała lub opublikuje informacje o lokalizacji nowych przystanków w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-06-26 07:37:54: Witam, aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, zawiera uchwała Nr 470/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/328/wiadomosc/416522/uchwala_nr_470xlviii2018_rady_gminy_koszecin_z_dnia_27_marca_201. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-20 19:08:40 przystanek

Czy gmina planuje zmianę tras busów, że postawiła nowy przystanek w miejscu, w którym nie jeździ komunikacja publiczna? Czy robotnicy mogą posprzątać po robocie?

Opowiedź 2018-06-25 07:49:38: Witam, bardzo proszę o wskazanie, którego przystanku dotyczy zapytanie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-20 12:23:41 Ilona

Proszę o udostępnienie na stronie Gminy pisma odnośnie nie przyjęcia wniosku do programu OSA.

Opowiedź 2018-06-22 08:45:28: Szanowna Pani Ilono, szczegółowe informacje oraz rozstrzygnięcie Programu Otwartych Stref Aktywności znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-19 21:09:57 mundial

Kiedy gmina uzyskała licencję na organizację strefy kibica? Czy nie było w urzędzie mniejszego ekranu? Czy nie można go umieścić pod zadaszeniem i tak, żeby się w nim nie odbijało słońce?

Opowiedź 2018-06-20 11:08:08: Witam, Gmina zawarła w dniu 04 czerwca 2018 r. umowy z TVP S.A. na publiczne pokazy meczów 2018 FIFA World Cup Russia™ i została umieszczona na liście oficjalnych Stref Kibica - http://www.licencje.tvp.pl/35971800/lista-stref-kibica, za zgodą FIFA. Wielkość ekranu umieszczonego w strefie została dostosowana do jej wielkości. Sposób usytuowania ekranu, w tym ewentualne umieszczenie strefy w namiocie, będzie uzależniony od warunków atmosferycznych w dniu kolejnych rozgrywek. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-17 21:58:51 Magdalena

w 2017 mial byc na ul. Podlesie robiony plac zabaw i gdzie on jest? Tam tez mieszkaja dzieci.Prosze o konkretne odpowiedzi i interwencje w tej sprawie.

Opowiedź 2018-06-19 11:33:12: Witam, w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych Sołectwo Sadów otrzymało 13,6 tys. zł na utworzenie placu zabaw na Podlesiu. Z informacji Urzędu Marszałkowskiego wynika, że dofinansowanie zadań nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w dniu 25 czerwca 2018 r. Po otrzymaniu środków będzie można przystąpić do realizacji planowanej inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-17 21:57:12 Magdalena

Jestem mieszkanka Sadowa CHYBA BARDZO ZAPOMNIANEJ ULICY PODLESIE. Droga jest w fatalnym stanie krzywa , rozchodzaca sie w rowy

Opowiedź 2018-06-20 08:00:57: Szanowna Pani Magdaleno, ul. Podleska w Sadowie nie jest drogą gminną. Droga ta należy do Powiatu Lublinieckiego. Tym samym utrzymanie oraz remont ulicy Podleskiej w Sadowie należy do zadań Starostwa Powiatowego, jako zarządcy tej drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 546 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony