Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-07-06 14:18:35 kora

Pytanie odnośnie stołówki w szkole podstawowej w Rusinowicach w związku z nowym programem rządowym "Stołówka Plus", którego pierwszy etap ma zostać wdrożony 01.09.2019r.

Odpowiedź 2018-07-09 07:40:25: Witam, w tym roku zlecę opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rusinowicach, w której zakładam m.in. budowę stołówki i kuchni. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-06 14:17:30 kora

Szanowny Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie rozbudowy szkoły podstawowej w Rusinowicach, a także przedszkola. Czy i kiedy jest planowana taka inwestycja?

Odpowiedź 2018-07-09 07:41:12: Szanowna Pani, w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z Rusinowic w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej, podczas którego ustalono, że do końca 2018 r. Gmina zleci wykonanie koncepcji rozbudowy budynku Szkoły, z uwzględnieniem pomieszczeń planowanego przedszkola. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-05 23:34:46 Aadiiii

Panie Wójcie czy w najbliższych latach przewidywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Cieszowskiej za ostatnim budynkiem nr 7

Odpowiedź 2018-07-06 13:22:27: Witam, uchwałą Nr 456/XLVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Gminy Koszęcin przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin obszaru położonego w rejonie ulicy Cieszowskiej w Koszęcin. Natomiast uchwałą Nr 469/XLVIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Rada Gminy Koszęcin przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Cieszowskiej w Koszęcinie. W sprawie szczegółowego postępu prac planistycznych proszę o kontakt bezpośrednio z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Gabrielą Panok z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. 34 3576 100 w. 133, 034 3210 833. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-04 12:28:26 Sabina

Czy w tym roku wydany był dopiero jeden numer Echa Gminy?

Odpowiedź 2018-07-05 15:02:37: Szanowna Pani Sabino, zgadza się, do tej pory ukazał się jeden numer. W tym miesiącu planuję wydanie drugiego numeru "Echa Gminy". Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 18:55:41 przystanek

Na jakie żądanie? Żaden bus nie jeździ po stronie, po której został postawiony przystanek, nikt z niego nie może skorzystać.Gdzie są przystanki o które wnioskowali mieszkańcy?

Odpowiedź 2018-07-04 08:35:51: Szanowna Pani, podejrzewam, że ilu jest mieszkańców tyle koncepcji i pomysłów dotyczących miejsc ustawienia przystanków, szczególnie niektóre osoby mieszkające w pobliżu przystanków protestują przeciwko wybranej lokalizacji. Chcę jednak zauważyć, że dokładna lokalizacja każdego przystanku ustalona jest przez projektanta i wymaga zmiany organizacji ruchu w tym zakresie. Mieszkańcy wnioskowali o ustawienie przystanku w okolicy sklepu Biedronka, wybrana lokalizacja na ulicy Ligonia jest optymalna, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-03 07:27:55 spotkanie

17.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Katowicach. Czego dotyczyło spotkanie, kto w nim uczestniczył, jaki to ma związek z gminą Koszęcin?

Odpowiedź 2018-07-03 13:12:22: Witam, spotkanie, o którym mowa w pytaniu, odbyło się w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim i dotyczyło kwestii związanych z trwałością projektów realizowanych przez Gminę z udziałem środków unijnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-02 14:55:30 Bernard

Uprzejmie proszę o informację ,na jakim etapie przygotowania znajdują się prace związane z gazyfikacją naszej gminy .Może jakiś termin przystąpienia do realizacji ?..

Odpowiedź 2018-07-09 07:39:31: Szanowny Panie Bernardzie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zatwierdziła koncepcję gazyfikacji miejscowości Koszęcin. Spółka zakłada, że uzyska pozwolenie na budowę sieci gazowej do IV kwartału 2021 r. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:15:36 przystanek

Czy może pan wyjaśnić z jakich środków transportu można wysiąść i wsiąść na przystanku wyznaczonym po północnej stronie ulicy Ligonia, 200 metrów do miejsc, o które wnioskowali mieszkańcy?

Odpowiedź 2018-07-03 13:10:41: Witam, przystanek na ulicy Ligonia w Koszęcinie jest przystankiem na żądanie tj. busy zatrzymują się na nim wyłącznie wtedy, gdy potrzeba wsiadania lub wysiadania zostanie odpowiednio zasygnalizowana przez podróżnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:02:32 spotkanie

17.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Wadowicach. Czego dotyczyło spotkanie, kto w nim uczestniczył, jaki to ma związek z gminą Koszęcin?

Odpowiedź 2018-07-02 14:39:11: Witam, zapis w protokole z obrad w sesji jest omyłką pisarską, spotkanie w dniu 17 maja 2018 r. odbyło się w Katowicach. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 15:00:26 spotkanie

16.05.2018r. wójt był na spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Środowiska, w kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czego dotyczyło to spotkanie, co obecność wójta daje gminie Koszęcin?

Odpowiedź 2018-07-02 14:44:20: Witam, spotkanie w Ministerstwie Środowiska dotyczyło spraw związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej Gminy, w szczególności grupowego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy ww. usługi, którego nasza Gmina jest liderem. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-07-01 14:57:40 alkohol

Czy alejka jest miejscem publicznym i czy można tam spożywać alkohol? Które miejsca w Koszęcinie są wyznaczone i można tam spożywać alkohol?

Odpowiedź 2018-07-03 07:49:24: Witam, szczegółowe zasady w tym zakresie określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązująca od 9 marca 2018 r. nowelizacja ww. ustawy wprowadziła zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Problemem jest brak ustawowej definicji "miejsca publicznego". Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. "Działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd)". Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić odstępstwo od zakazu w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rada Gminy w Koszęcinie nie wskazała takich miejsc. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-29 11:41:52 Alina

Dzień dobry, od kilku dni są przerwy w dostawie prądu w obrębie ulic; Makowskiego oraz Matejki , na słupach nie ma żadnych informacji.

Odpowiedź 2018-07-02 07:53:51: Szanowna Pani Alino, problem przerw w dostawie prądu zgłoszę niezwłocznie do TAURONu, prosząc dostawę energii o informację w tym zakresie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-27 21:49:57 miejscowy

W jakim celu postawiono znaki ograniczające prędkość do 30km/h oraz dop. masę pojazdu 5t na ul.Leśnej? Nikt tych zakazów nie przestrzega.

Odpowiedź 2018-07-02 07:53:11: Witam, ograniczenia, o których mowa w pytaniu, zostały wprowadzone w odpowiedzi na wnioski mieszkańców. Na problem nieprzestrzegania przez kierowców ograniczeń w prędkości zwrócę uwagę Policji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-27 11:19:36 Jaśko

Witam. Czy na gosirze i alejce można spożywać alkohol? Pozdrawiam

Odpowiedź 2018-06-27 15:18:31: Witam, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie spożywanie alkoholu jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości wprowadziła generalny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-27 09:42:48 przystanki

Czy może Pan odpowiadać na temat? Jakie przystanki zostały osnaczone w ubiegłym tygodniu na terenie Koszęcina i kto się na nich zatrzymuje? Dlaczego nie wiedzą o nich kierowcy i mieszkańcy?

Odpowiedź 2018-06-27 15:18:01: Witam, w zeszłym tygodniu został oznaczony przystanek w Koszęcinie przy ul. Ligonia. Przystanek ten został utworzony na wniosek mieszkańców. Informacja o lokalizacji przystanku została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-25 21:36:26 przystanki

Ile nowych miejsc przystankowych oznaczyła gmina 20 czerwca? W których miejscach są one zlokalizowane? To są pytania do pana. Kiedy mieszkańcy będą poinformowani o nowych przystankach?

Odpowiedź 2018-06-27 07:36:27: Witam, aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, zawiera uchwała Nr 470/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/328/wiadomosc/416522/uchwala_nr_470xlviii2018_rady_gminy_koszecin_z_dnia_27_marca_201. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-23 22:07:20 fajerwerki

Puszczanie fajerwerków co tydzień po godzinie 22giej jest uporczywym zakłócaniem spokoju mieszkańców. Został Pan o tym poinformowany. Co Pan zrobił żeby zakończyć te "zabawy"?

Odpowiedź 2018-06-26 07:43:23: Witam, przypadki zakłócania ciszy nocnej można zgłaszać Policji, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń " Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Jako Wójt Gminy nie mam możliwości wprowadzania zakazu organizowania pokazów sztucznych ogni, ani karania za przypadki zakłócania spokoju, ponieważ sprawy te należą do Policji, a nie do organów Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-23 06:58:36 przystanki

Kiedy i gdzie gmina opublikowała lub opublikuje informacje o lokalizacji nowych przystanków w Koszęcinie?

Odpowiedź 2018-06-26 07:37:54: Witam, aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, zawiera uchwała Nr 470/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/328/wiadomosc/416522/uchwala_nr_470xlviii2018_rady_gminy_koszecin_z_dnia_27_marca_201. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-20 19:08:40 przystanek

Czy gmina planuje zmianę tras busów, że postawiła nowy przystanek w miejscu, w którym nie jeździ komunikacja publiczna? Czy robotnicy mogą posprzątać po robocie?

Odpowiedź 2018-06-25 07:49:38: Witam, bardzo proszę o wskazanie, którego przystanku dotyczy zapytanie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-20 12:23:41 Ilona

Proszę o udostępnienie na stronie Gminy pisma odnośnie nie przyjęcia wniosku do programu OSA.

Odpowiedź 2018-06-22 08:45:28: Szanowna Pani Ilono, szczegółowe informacje oraz rozstrzygnięcie Programu Otwartych Stref Aktywności znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 609 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony