Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-01-23 10:43:41 kot

Dlaczego nie ma dofinansowania do usuwania eternitu?

Opowiedź 2018-04-10 13:10:02: Witam, Gmina Koszęcin do 30 kwietnia 2018 r. złoży wniosek do WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w ramach ogłoszonego naboru. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-20 21:08:11 Adaś

Witam. Czy wiadomo już kiedy dokładnie odbędą się wybory samorządowe?

Opowiedź 2018-04-10 13:11:18: Szanowny Panie, według Państwowej Komisji Wyborczej wybory samorządowe powinny się odbyć między 17 października a 9 listopada. O dokładnej dacie zdecydować ma Premier. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-20 21:05:19 Adaś

Dlaczego nie wszystkie ulice Koszęcina są odśnieżane? Bo o posypaniu lodu piaskiem lub solą to w Koszęcinie można tylko pomarzyć.

Opowiedź 2018-04-11 12:09:26: Witam, w ramach zimowe utrzymania dróg odśnieżane są wszystkie drogi stanowiące własność Gminy, których zarządcą jest Wójt Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-19 11:34:12 ktoś

Od czasu oddania do użytku basenu są na jego dnie nierówności. Wybrzuszenia są tak wielkie, że ludzie przewracają się, a dzieci niejednokrotnie wpadają po poślizgnięciu pod wodę.

Opowiedź 2018-04-12 08:39:10: Witam. Uwagi dotyczące stanu basenu zostaną przekazane administratorowi obiektu - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-18 19:20:32 Śnieg

Witam. Co z zalegającym od ponad dwóch dni śniegiem na ul. Jodłowej w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-01-23 08:38:04: Witam, Pana informacja została przekazana pracownikom zajmującym się odśnieżaniem dróg gminnych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-17 14:05:11 Mieszkanka

Ponawiam pytanie- kiedy powstanie chodnik na ul. Cieszowskiej? Droga jest niebezpieczna dla pieszych!

Opowiedź 2018-01-23 08:28:58: Szanowna Pani, Ulica Cieszowska w Koszęcinie jest drogą kategorii powiatowej. W związku z powyższym pytanie zostanie przekazane Starostwu Powiatowemu w Lublińcu. Jeśli ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu zostanie przedstawiona propozycja wykonania inwestycji wspólnie z Gminą Koszęcin, taki wniosek zostanie rozpatrzony. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-12 17:58:32 Anna

Nawiązując do odp. z 9.1.18 r. P. Wójta dot. drogi od Koszęcina - przejazd kolejowy do Piłki -Koszęcińska ii od Posmyka. Odwiedzający rezygnują z tego powodu z uroków tego miejsca.

Opowiedź 2018-02-02 11:39:58: Witam, Droga od Koszęcina - przejazd kolejowy do Piłki - ul. Koszęcińska od Posmyka jest drogą powiatową. Pana uwagi zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-11 19:41:25 Boronowska

Na Boronowskiej 24 kopcą na dwa kominy. Konieczna jest pilna kontrola przez pobranie próbek z kotłów. Patrol powinien patrzyć jak wali dymem na całą wieś, tego nie da się nie zauważyć.

Opowiedź 2018-04-11 12:07:31: Dzień dobry, wszystkie zgłoszenia dotyczące termicznego przetwarzania paliw niedozwolonych w domowych instalacjach centralnego ogrzewania są sukcesywnie weryfikowane. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-01-06 20:08:42 Anna

W Piłce posiadamy dom letniskowy, dojazd do niego jest utrudniony ze względu na fatalny stan drogi. Czy przewiduje się poprawę jakości tych dróg.

Opowiedź 2018-01-09 12:44:52: Witam, z uwagi na fakt, że na terenie Piłki przebiegają drogi kategorii powiatowej i gminnej, proszę o uszczegółowienie, której drogi dotyczy informacja. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-19 20:19:34 XxX

Witam! Bardzo intryguje mnie kwestia: ilu mieszkańców mieszka aktualnie w Koszęcinie(miejscowości)??

Opowiedź 2018-01-02 10:20:39: Witam, informuję, że liczba osób zameldowanych na pobyt stały w miejscowości Koszęcin wynosi 4 453. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-19 16:33:47 Pegi

Czy nie można kontrolować zadymiarzy ,gdyż dużo jest gadki o smogu i truciu a nic się w tej sprawie nie dzieje.

Opowiedź 2018-01-08 09:41:12: Witam, Smog to obecnie jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce, który ostatnio znacznie przybrał na sile. Z tego też powodu informuję, że poleciłem pracownikom Urzędu Gminy Koszęcin rozpoczęcie kontroli nieruchomości w zakresie spalania w piecach centralnego ogrzewania substancji zabronionych, to jest przede wszystkim odpadów, jak również paliw, o których mowa w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy wydanych upoważnień pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin uprawnieni będą do: 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren; 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 4) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Należy pamiętać, że naruszenie zakazów w zakresie termicznego przekształcania odpadów zagrożone jest karą aresztu trwającą od 5 do 30 dni lub karą grzywny od 20zł do 5000zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 §1 Kodeksu karnego - zagrożone jest karą do trzech lat więzienia. Czynności kontrolne przeprowadzane będą przy udziale funkcjonariuszy Policji. Kontrole realizowane będą w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Koszęcin oraz czystość powietrza atmosferycznego, którym wszyscy oddychamy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-06 19:15:07 Strzebiń

Witam, chciałbym powrócić do sprawy przystanku który we wrześniu miał zostać odmalowany jednak nadal się to nie stało. Czy ten przystanek zostanie odmalowany?

Opowiedź 2017-12-07 09:27:11: Dzień dobry, Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, odmalowanie w okresie jesiennym wszystkich zaplanowanych przystanków nie było możliwe. Dlatego interesujący Pana przystanek będzie pomalowany wiosną lub latem 2018r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-12-06 19:10:46 Krzyś

Witam, czy będzie w tym roku zapowiadane wcześniej oświetlenie świąteczne na terenie koszecina i innych miejscowości?

Opowiedź 2017-12-07 09:22:31: Szanowny Panie, informuję, że obecnie są wykonywane prace na terenie Gminy Koszęcin związane z zawieszaniem oświetlenia świątecznego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-11-15 20:50:17 Janio

Czy władze Koszęcina mają zamiar zrobić coś z gulikiem na ul. jodłowej w koszęcinie? Już kilka samochodów zostało tam uszkodzonych.

Opowiedź 2017-12-05 15:43:25: Dzień dobry, informuję, że studnia ta jest w takim stanie technicznym od lat. Podległe służby wykonały oględziny tej studni i zostanie wykonana jej regulacja. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-11-14 11:18:55 joanna

Kiedy będzie zasypana gigantyczna dziura przed dworcem pkp w Koszęcine? I nie interesuje mnie odpowiedź, że to sprawa kolei.

Opowiedź 2017-12-05 15:47:41: Szanowna Pani, Z uwagi na fakt, że dla drogi przed dworcem kolejowym właścicielem jest PKP wykonanie prac remontowych jest w jej gestii. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-11-10 23:15:55 imię

Żaś sie nie świeci latarnia koło Anioła. Kto to wreszcie naprawi?

Opowiedź 2017-12-07 08:34:38: Dzień dobry, Bardzo dziękuję za informację o nieświecącej lampie na ul. Ligonia. Awaria została zlokalizowana i zgłoszona do firmy TAURON. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-19 21:07:33 Mateusz

Witam.Część działki oznaczona jako MN, część jako U. Budowa domu o długości ok 15m w 1/3 znajdowała by się na MN w 2/3 na U. Czy jest możliwość budowy budynku mieszkalnego?

Opowiedź 2017-11-07 09:06:24: Szanowny Panie, Informuję że na terenie Gminy Koszęcin obowiązują aktualnie 52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości oraz wybranych obszarów objętych zmianami i dla każdego z nich ustanowione są odrębne zapisy. W związku z bardzo małą ilością podanych danych dotyczących działki (brak nr działki, obrębu - podania nazwy miejscowości, itd.) nie mam możliwości jednoznacznego udzielenia odpowiedzi. Niemniej jednak, informuję, iż obowiązkiem organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego jest sprawdzenie m.in. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu. To na ww. etapie postępowania powinna zostać zbadana zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jest to obowiązek właściwego organu). Reasumując, z nurtującym Pana pytaniem należy zgłosić się do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu, który jest kompetentny w sprawie udzielenia odpowiedzi na Pana wątpliwość. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-19 11:04:54 joanna

Kiedy będzie kanalizacja w Sadowiu przy ulicy Powstańców Śląskich

Opowiedź 2017-11-07 08:57:59: Szanowna Pani, Budowa kanalizacji w miejscowości Sadów ul. Podlesie, Sadów i Wierzbie jest podzielone na etapy. Pierwszy etap to budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie ul. Podlaska - obecnie w trakcie przygotowania projektu. Następnym budowa oczyszczalni ścieków w Rusinowicach, co pozwoli na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadów, Wierzbie, Rusinowice, Piłka. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-12 11:36:06 OZE

Czy są Państwo zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych z programów pozwalających zastosować odnawialne źródła energii w Państwa Gminie(dotyczy budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej)?

Opowiedź 2017-10-16 10:57:06: Dzień dobry! W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, że jesteśmy zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2017-10-07 09:11:40 Mieszkanka

Szanowny Panie Wójcie. Chciałam zapytać jakie były przesłanki za ustawieniem ograniczenia prędkości do 30 km/h na ul. Leśnej w Koszęcinie. Pozdrawiam, Mieszkanka

Opowiedź 2017-10-24 07:49:28: Szanowna Pani, Informuję, że przesłankami do zmiany organizacji ruchu na ulicy Leśnej w Koszęcinie, polegającej między innymi na ograniczeniu prędkości, były wnioski mieszkańców, w których sygnalizowali poruszanie się pojazdów z nadmierną prędkością. Stanowi to zagrożenie dla pieszych poruszających się po tej ulicy z uwagi na brak chodnika, jak również jest znaczną uciążliwością dla mieszkańców ul. Leśnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 522 pozycji
Strona 25 z 27 << poprzednia 1 .. 21 22 23 24 25 26 27 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony