Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-04-22 21:46:46 Józef

Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest -2 etap-2020r.

Odpowiedź 2020-04-27 10:52:39: Szanowny Panie Józefie, nabór wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Koszęcin – etap II rozpocznie się pod koniec kwietnia bieżącego roku i potrwa do 11 maja. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wnioski będzie można składać również z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Wszystkie informacje i dokumenty w dniu rozpoczęcia naboru znajdować się będą na stronie Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce „usuwanie azbestu”. Ponadto druki wniosków zostaną wyłożone przy wejściu do Urzędu Gminy. Chciałbym zaznaczyć, że warunkiem realizacji przedsięwzięcia będzie uzyskanie przez Gminę Koszęcin dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-17 22:05:26 Arkadiusz

Na stronie gminy jest informacja o rozstrzygnięciu przetargu na remont dróg.Mógłby Pan potwierdzić,iż ul.Lubliniecka w Rusinowicach została włączona w remont i na jakim odcinku ?

Odpowiedź 2020-04-21 07:39:39: Szanowny Panie Arkadiuszu, tak jak wielokrotnie Pana informowałem, ul. Lubliniecka w Rusinowicach jest objęta planowaną inwestycją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-17 20:04:22 Czesław

Proszę o informację,kiedy i w jakiej formie zostanie otwarte targowisko w Koszęcinie.Oczywiście przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych.

Odpowiedź 2020-04-20 08:38:25: Szanowny Panie Czesławie, targowisko w Koszęcinie jest prywatne, Gmina nie jest jego właścicielem lub administratorem. W konsekwencji, pytanie o otwarcie targowiska proszę kierować bezpośrednio do właściciela terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-16 14:31:00 Joanna

Witam czy mieszkańcy gminy Koszęcin dostaną od gminy darmowe maseczki? W wielu miejscach w Polsce dostają .

Odpowiedź 2020-04-20 10:21:36: Szanowna Pani Joanno, w dniu 31 marca 2020 r. wystąpiliśmy o bezpłatne maseczki w ramach akcji "Maseczki dla Polski" (wniosek dotyczył takiej liczby maseczek, ilu jest mieszkańców zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi), z uwagi na brak odpowiedzi oraz nowe obostrzenia w związku ze stanem epidemii, Gmina zakupiła maseczki wielokrotnego użytku, które od dnia 16 kwietnia w miarę otrzymywanych dostaw są rozwożone przez strażaków OSP w ilości jedna sztuka na gospodarstwo domowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-03 21:40:40 Wawrzyniec

Witam! Kiedy ruszą procedury w sprawie remontu ul.ks.Gąski w Koszęcinie? Pozdrawiam serdecznie Wawrzyniec

Odpowiedź 2020-04-20 07:44:11: Szanowny Panie, stan epidemii i wiążące się z tym ograniczenia, utrudniają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy i skutecznym oraz bezpiecznym przeprowadzeniem inwestycji. Przetarg na remont ulicy Księdza Gąski jest już przygotowany, w tym tygodniu będziemy go ogłaszać. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-31 17:54:59 Strzebiń

Witamw zeszłym roku pytałem o możliwość wybrukowania chodnika w ciągu ścieżki z ul.Muszera do ul.Piaskowej.Czy planowane jest wybrukowanie chodnika?

Odpowiedź 2020-04-02 11:09:22: Szanowny Panie, tak jak wyjaśniałem, działka gruntu, która łączy ul. Ks. Muszera z ul. Piaskową i dalej z ul. Lompy stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. Aby wybudować chodnik, Gmina musi mieć prawo dysponowania terenem, na którym będzie przebiegał ciąg pieszy. W zeszłym roku został złożony konieczny wniosek do Wojewody Śląskiego. Gmina otrzymała informację, że postępowanie komunalizacyjne jest w toku. Dopiero po uzyskaniu decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie komunalizacji terenu będzie możliwe zaplanowanie w budżecie tej inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-31 00:48:14 Witold

Czy można prosić Pana Wójta o to by w Piłce na wszystkich płotach przy ulicy Dębowej zostawiane były koloriwe worki na śmieci przy okazji odwożenia śmieci? Najlepiej od 3 kwietnia tego roku.

Odpowiedź 2020-04-02 10:02:17: Szanowny Panie Witoldzie, pracownicy Urzędu Gminy zwrócili się do Wykonawcy usługi odbioru odpadów i uzyskali informację o możliwości pozostawiania worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy posesjach w Piłce ul. Dębowa w dniu odbioru odpadów komunalnych. Jednocześnie informuję, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów każdorazowo przy odbiorze odpadów selektywnie zbieranych pozostawia worki odpowiednio odebranego asortymentu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-30 11:42:03 Adam

Ile maseczek wielorazowych zakupiła gmina dla mieszkańców? Kiedy sołtysi rozniosą je mieszkańcom do domów?

Odpowiedź 2020-03-31 14:50:27: Szanowny Panie Adamie, zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko ludzie chorzy i opiekujący się chorymi powinni zakładać maski ochronne. Również Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje noszenia masek przez zdrowych obywateli. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Rekomendacja polskich władz jest jednoznaczna: "Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-26 11:33:08 Dębowa

Proszę o załatanie dziur na ulicy Dębowej w Koszecinie.

Odpowiedź 2020-03-31 11:56:04: Witam. Służby komunalne dokonały uzupełnienia kruszywem łamanym największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-19 11:15:27 Adam

Jak co roku zwracam się z prośbą o załatanie dziur na ulicy Dębowej w Koszęcinie. Może warto tym razem zagnieść kamień tak aby za kilka tygodni nie został wypłukany.

Odpowiedź 2020-03-31 12:23:24: Witam. Służby komunalne dokonały uzupełnienia kruszywem łamanym największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 17:06:50 wirus

Czy w czwartek targ w Koszęcinie będzie? W Lublińcu został odwołany, nie ma zakazu handlu na placach. Co pan z tym zrobi?

Odpowiedź 2020-03-17 14:15:51: Pani Katarzyno, zarządca targowiska w Koszęcinie zadecydował o jego zamknięciu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 12:36:56 Danuta

Czy będą oczyszczone skrajne fragmenty lasów w Rusinowicach ul. Dworcowa i za Cmentarzem-przejście pomiędzy tymi drogami ,rowy są pełne butelek.Jest śmietnik a przecież "Las to nasze wspólne dobro."

Odpowiedź 2020-03-17 14:16:26: Szanowna Panie Danuto, sprzątanie poboczy, rowów należy do zarządców dróg. Ulica Dworcowa w Rusinowicach to droga powiatowa, cmentarz w Rusinowicach sąsiaduje z lasem, który jest własnością osoby fizycznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 10:09:56 wirus

Kto na terenie gminy w poszczególnych sołectwach organizuje pomoc seniorom i matkom z małymi dziećmi? Sołtysi, parafie, organizacje? Proszę pilnie podać kontakty do nich.

Odpowiedź 2020-03-16 11:04:33: Witam, koordynatorem działań związanych z zapewnieniem wsparcia osobom samotnym, w szczególności osobom starszym, w związku z epidemią koronawirusa, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie, który ściśle współpracuje w tym zakresie z sołtysami. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie Kierownika GOPSu z sołtysami w sprawie sposobu zorganizowania pomocy osobom potrzebującym pomocy w poszczególnych sołectwach. Dane do kontaktu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcin, tel. 34 352 40 83, e-mail: gops@gopskoszecin.pl Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-14 11:46:46 Roman

Kiedy przestanie pan ściemniać? Pytałem o konkretny przystanek. Dlaczego nie jest w ogóle uwzględniony w tym "sukcesywnym sprzątaniu"? Kiedy zostanie sprzątnięty (data)?

Odpowiedź 2020-03-16 15:28:54: Szanowny Panie, służby komunalne dokonały uprzątnięcia przystanku na żądanie zlokalizowanego przy ul. Ligonia. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nieprawdą jest, że wskazany przystanek nie był sprzątany od roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-13 07:05:26 Karolina

Szanowny Panie Wójcie proszę ponownie o podanie łącznej kwoty (dodatkowe środki) jaką otrzymali pracownicy Urzędu w związku z nieorganizowaniem wigilii w 2019r?

Odpowiedź 2020-03-16 08:10:05: Szanowny Panie, dane dotyczące indywidualnych zapomóg z funduszu świadczeń socjalnych nie mają charakteru informacji publicznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 08:17:33 Karolina

Szanowny Panie Wójcie ile wyniosły dodatkowe środki z tytułu nieorganizowania wigilii dla pracowników U.G. w 2019 r? Jaka była różnica w przyznanych środkach w latach 2018-2019r?

Odpowiedź 2020-03-12 12:08:40: Szanowna Pani, w roku 2019 na wniosek pracowników nie organizowano tradycyjnego spotkania świątecznego, w konsekwencji nie poniesiono żadnych kosztów z tym związanych. Środki na spotkania integracyjne pochodzą wyłącznie z funduszu socjalnego pracowników. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 08:06:00 Marek

Witam, kto w tym roku będzie przeprowadzał kontrolę starych źródeł ciepła oraz podpisywał protokół z oględzin w programie dotacji na wymianę pieców?

Odpowiedź 2020-03-12 12:08:12: Szanowny Panie Łukaszu, czynności te wykonywać będą pracownicy Urzędu Gminy, którzy będą legitymowali się wymaganymi upoważnieniami Wójta Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 07:29:52 Karolina

Szanowny Panie Wójcie w jaki sposób i gdzie w 2019 roku odbywała się integracja pracowników Urzędu Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-03-12 12:07:10: Szanowna Pani, organizacją tego typu spotkań zajmuje się wybrana przez pracowników komisja socjalna, a nie Wójt Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 19:02:00 wirus

Do kogo mają się zwracać o pomoc w zakupach osoby starsze i samotni chorzy?

Odpowiedź 2020-03-12 10:34:00: Witam, Według obowiązujących restrykcji, jeżeli podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy osoby samotnej, wówczas pomoc w takich sprawach ma obowiązek zapewnić jej Urząd Wojewódzki. W zakupach powinny pomagać służby sanitarne, jak informuje Ministerstwo Zdrowia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 13:32:24 wirus

Informacje z Katowic czy Warszawy każdy sobie znajdzie! Gdzie można przeczytać informacje dla naszej gminy i dla naszego powiatu?! Co robi pracownik odpowiedzialny za informację i bezpieczeństwo?!

Odpowiedź 2020-03-12 11:53:45: Witam, na stronie Urzędu Gminy Koszęcin oraz na fb Gminy Koszęcin zamieszczone zostały informacje, co należy zrobić i gdzie się zgłosić w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem. Podane są numery do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz wymienione zostały oddziały zakaźne w województwie śląskim. Jest też informacja o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, a także link do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 572 pozycji
Strona 3 z 29 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 29 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony