Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-10-15 15:23:58 Janek

Witam. Czy gmina da radę do świąt Bożego Narodzenia obciąć żywopłot przy ul jodłowej? Bo minął miesiąc od ostatniej odpowiedzi, a nic się nie zmieniło.

Odpowiedź 2020-10-20 11:07:42: Szanowny Panie Janku, żywopłot został już przycięty. Opóźnienia w realizacji zadania wyniknęły z panujących w ostatnich tygodniach niesprzyjających warunków pogodowych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-14 07:50:03 Obserwator

Panie Wójcie, ile projektów straciło już swoją ważność? Ile kosztował projekt przebudowy ul. Gąski którego nie zrealizowano? Czy niepotrzebne wydawanie pieniędzy w Gminie to ostatnio standard GMINY?

Odpowiedź 2020-10-15 13:56:50: Obserwatorze, Gmina Koszęcin dwukrotnie występowała o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Ks. Gąski w Koszęcinie". W tym celu Gmina była zobowiązana posiadać kompletną dokumentacją projektową. Niestety nie udało się pozyskać wsparcia zewnętrznego na realizację przedsięwzięcia w okresie obowiązywania pozwolenia na budowę, a wysoki koszt inwestycji nie pozwolił na jej realizację ze środków własnych. W celu poprawy stanu technicznego drogi podjęto więc decyzję o tańszym rozwiązaniu, czyli remoncie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-13 10:32:08 Obserwator

Panie Wójcie.Z uporem maniaka pytam po raz kolejny - kiedy zacznie pan pozyskiwać środki z zewnątrz wzorem innych gmin na inwestycje np.kanalizacje

Odpowiedź 2020-10-13 16:13:46: Obserwatorze, Gmina aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne z różnych źródeł. Nie każdy jednak konkurs/nabór wniosków jest dedykowany Gminie tj. Gmina często nie spełnia warunków umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-12 16:15:13 Anna

Proszę o wytłumaczenie w jakim celu została wybudowana ta stodoła za 57 tyś przy osp wierzbiu naprawdę nie ma ważniejszych inwestycji tym bardziej że na imprezy na razie sie nie zanosi

Odpowiedź 2020-10-13 10:13:36: Szanowna Pani, o realizacji budowy wiaty zadecydowali sami mieszkańcy Wierzbia na zebraniu wiejskim, przeznaczając na ten cel środki z funduszu sołeckiego. Zachęcam do udziału w tych zebraniach, by mieć wpływ na zadania realizowane ze środków przeznaczonych na każde sołectwo. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-11 20:35:38 Wawrzyn

Witam!Na końcu ul.Gąski straszy połamaną i pokrzywiona ławka ledwo widoczna wśród traw i krzaków. Może by ją naprawić albo zlikwidować?

Odpowiedź 2020-10-12 12:59:16: Witam, sprawę przekazałem do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-11 10:59:35 Renia

Panie Wójcie czy gmina nie ma obowiazku i chęci dopłacać się do wywozu śmieci z cmentarza w Koszęcinie? Przecież to nie jest tylko cmentarz parafialny jest to też cmentarz komunalny

Odpowiedź 2020-10-12 10:05:31: Szanowana Pani, cmentarz przy kościele p.w. Świętej Trójcy stanowi własność Rzymsko-Katolickiej Parafii Świętej Trójcy w Koszęcinie i jest cmentarzem parafialnym. Jeśli cmentarz parafialny stanowi majątek Parafii jako kościelnej osoby prawnej, do tej Parafii należy również utrzymanie i zarządzanie tym cmentarzem. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Gmina nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych do finansowania kosztów utrzymania cmentarzy parafialnych, w tym np. w zakresie wywozu odpadów. Parafia jest uprawniona do pobierania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych - co też zresztą czyni. Każdy wydatek z budżetu Gminy musi mieć podstawę prawną. Gmina nie może pokrywać kosztów finansowania cmentarza wyznaniowego. Nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby cmentarz przy kościele p.w. Świętej Trójcy „służył jako cmentarz komunalny". Gmina Koszęcin nigdy nie była i nie jest zarządcą wskazanego cmentarza. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-09 22:17:13 Obserwator

Panie Wójcie czy ktoś kiedyś pomyślał o wizerunku budynku Gminy Koszęcin? Projekt na Termomodernizację stracił już dawno ważność. Kto czuwa nad sprawami dot. ważności terminów pozwoleń budowlanych?

Odpowiedź 2020-10-12 14:43:13: Obserwatorze, gdy zostałem Wójtem postanowiłem, że nie będę pracował w wyremontowanym budynku, kiedy mieszkańcy nie mają dróg, wodociągów itd. Przyjdzie kiedyś pora na wyremontowanie budynku, ale obecnie nie jest to najpilniejsza z potrzeb. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-09 22:12:02 Janusz

Kto za placami mieszkańców Gminy Koszęcin wykonuje zadanie dot. Wiaty drewnianej w miejscowości Wierzbie? Kiedy zostanie opublikowany na BIP-e wybór Wykonawcy robót???

Odpowiedź 2020-10-13 10:23:27: Szanowny Panie Januszu, wykonania wiaty wolnostojącej w miejscowości Wierzbie to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - o realizacji właśnie tego zadania zadecydowali mieszkańcy sołectwa Wierzbie na zebraniu wiejskim. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wiaty zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy, podobnie jak zestawienie złożonych ofert. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-09 09:54:22 Pegi

Sprawa starych kopciuchów. Przedstawił Pan ustawy i paragrafy, lecz dalej nie wiadomo jak to będzie wyglądać w praktyce, czyli fizycznie?

Odpowiedź 2020-10-12 12:56:15: Witam, brak jest jednoznacznych przepisów odnoszących się do kompetencji w zakresie kontroli przestrzegania „uchwał antysmogowych". Gmina przeprowadza kontrole przestrzegania i stosowania prawa ochrony środowiska w stosunku do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, w oparciu o przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-08 18:01:58 Matz32

Czy nasza gmina kompletnie olala tenat budowy Drg Rowerowycg czy moze jest jednak jakas strategia pozyskania funduszy w nowej prespektywie Unijnej ? PS poco ten limit 200 znakow ..

Odpowiedź 2020-10-12 10:07:03: Witam, trwają prace projektowe związane z budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych przy DW906. Warunkiem wystąpienia o jakiekolwiek dofinansowanie jest posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej. Drugim koniecznym warunkiem jest ogłoszenie konkursu przez podmioty udzielające dofinansowania, z którego Gmina mogłaby skorzystać. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-08 16:47:39 Obserwator

Czy budowę oczyszczalni obiecywał Pan w roku 2020? Czy ktoś czuwa na nad procedurą projektową? Terminy można przesunąć jednak smród cały czas pozostaje!

Odpowiedź 2020-10-20 12:27:33: Obserwatorze, dokumentacja projektowa jest obecnie weryfikowana pod kątem kompletności oraz prawidłowości. Opóźnienia w realizacji dokumentacji nastąpiły z przyczyn od Gminy niezależnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-07 15:10:39 Pegi

"...z końcem przyszłego roku upływa termin, w którym konieczna jest wymiana kotłów c.o. starszych niż 10 lat .." Tu pojawia się pytanie - kto to zweryfikuje? ????

Odpowiedź 2020-10-09 09:04:42: Szanowna Pani, uchwała antysmogowa to regulacja prawna, dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny". Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-10-05 20:37:39 Pegi

Nadchodzą zimne dni i nocki więc zaczyna się trucie z kopciuchów szumnie nazywanymi kołami CO i jak zwykle "nie można nic z tym zrobić"! W miastach jest chociaż straż miejska a u nas co? Bezsilność!

Odpowiedź 2020-10-06 10:23:16: Witam, informuję iż Gmina Koszęcin od lat prowadzi szereg działań zmierzających do sukcesywnej poprawy jakości powietrza w Naszej Gminie. Przy tej okazji przypominam, iż z końcem przyszłego roku upływa termin, w którym konieczna jest wymiana kotłów c.o. starszych niż 10 lat oraz takich, które nie posiadają tabliczki znamionowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-05 07:54:08 Dolnik

Szkoda że z tą drogą nic nie da sie zrobić bo uważam (i większość mieszkańców) że była by tam idealna obwodnica koszęcina.czyli wszystkich ulic sąsiadujących z ul.Dąbrówki.pozdrawiam

Odpowiedź 2020-10-05 14:47:32: Witam, z uwagi na uwarunkowania prawno-własnościowe, nie ma możliwości zrealizowania wskazanej w pytaniu inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-05 07:38:00 Obserwator

Czy do planowanej budowy nowego przedszkola w Rusinowicach zostaną wykorzystane środki unijne czy tylko gminne ? Jeżeli bez środków unijnych to dlaczego ?

Odpowiedź 2020-10-05 15:28:01: Szanowny Obserwatorze, uprzejmie informuję, że w celu niezwłocznej realizacji rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusinowicach zabezpieczono środki własne gminy. Pozyskanie środków unijnych na realizację projektów jest uzależnione od ogłoszenia naboru wniosków przez właściwe podmioty koordynujące udzielanie dotacji, najczęściej w ramach wcześniej zaplanowanych alokacji. Zgodnie ze znanymi nam harmonogramami naboru wniosków na infrastrukturę edukacyjną dotyczącą rozbudowy przedszkoli w roku 2020 nie przewidziano naborów. W celu pozyskania środków zewnętrznych złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-10-01 10:53:17 Gosia

Co z placem zabaw na Podlesiu? 3 kwartał już minął A to właśnie wtedy miał być doposażony plac?

Odpowiedź 2020-10-05 14:46:48: Szanowna Pani Małgorzato, przeprowadzono już procedurę wyboru wykonawcy zadania "Wykonanie placu zabaw w Sadowie przy ul. Podlesie (dz. nr 61)" w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Zgodnie z podpisaną umową, termin realizacji ustalono do 30 października 2020 r. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-09-30 19:20:05 obserwator

Panie wójcie, pytanie nie brzmiało co ma obsłużyć projektowana dopiero oczyszczalnia tylko czy obecnie oczyszczalnia jest w stanie obsłużyć same Rusinowice

Odpowiedź 2020-10-05 14:45:58: Szanowny Obserwatorze, oczyszczalnia ścieków w Rusinowicach aktualnie obsługuje tylko Rusinowice, ale jej stan techniczny powoduje, że wymaga modernizacji i remontu. Dlatego zdecydowano o kompleksowym rozwiązaniu i wybudowaniu praktycznie nowej oczyszczalni o większej wydajności spełniającej obecnie obowiązujące wymogi dla oczyszczania ścieków. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-09-24 06:57:06 Dolnik

Panie wójcie ta droga jest działkami z skarbu państwa. a koszęcin może wystąpić do skarbu państwa o wykupienie terenu.dlaczego gmina z tego nie skorzysta

Odpowiedź 2020-09-28 08:31:22: Witam, bardzo dziękuję za sugestię, jednakże informuję, że wskazany w zapytaniu fragmenty drogi nie stanowi własności Skarbu Państwa. Dodatkowo teren ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie został przeznaczony pod tereny dróg publicznych, co wyklucza jego przejęcie przez Gminę Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-09-23 21:23:33 mieszkanka

Witam. Chciałam poinformować, że w Strzebiniu na ulicy 1 Maja między posesjami nr 12 i 14 od dłuższego czasu nie świeci uliczna lampa. Nie wiem w czyjej gestii jest jej naprawa. Pozdrawiam.

Odpowiedź 2020-09-28 07:42:42: Witam, wskazana przez Panią lampa uliczna należy do firmy Tauron Dystrybucja. Awaria oświetlenia została już zgłoszona. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-09-19 16:19:46 Dolnik

Panie Wójcie. chciałbym poruszyć temat drogi przez dolnik.mianowicie dlaczego firma która tam sie znajduje zablokowała nieprawnie przejazd.Gmina na tym traci teraz i w przyszłości.

Odpowiedź 2020-09-23 07:44:51: Witam, wskazana droga jest drogą wewnętrzną, Gmina nie jest jej właścicielem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

Znaleziono: 686 pozycji
Strona 4 z 35 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 35 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony