Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-06-01 21:25:50 Ania

Czy można zmienić rozkład busów tak aby dostać się na 6 i po 22 do i z lublinca. Ponieważ osoba która nie ma prawa jazdy ma bardzo trudno dojechać, a tak nie potrzebnie jeżdżą co godzinę.?

Odpowiedź 2020-06-02 08:16:40: Witam, Gmina nie decyduje niestety o godzinach odjazdu prywatnych przewoźników. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-31 16:52:20 Grześ

Witam Kiedy rozpocznie sie remont ulic dębowej i jodłowej w koszęcinie? Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-06-01 15:27:33: Szanowny Panie, termin realizacji inwestycji zostanie ustalony dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zezwoleniami. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-31 15:41:45 Grzegorz

Panie Wójcie co z koszeniem w tym roku? wstyd czerwiec na karku... niezła wizytówka Koszęcina... ani kwiatów na rynku. Fontanna zarośnięta. Kto jest za to odpowiedzialny?

Odpowiedź 2020-06-01 15:28:19: Szanowny Panie, z uwagi na epidemię COVID-19 procedury wyłaniania wykonawcy usług uległy opóźnieniu. Nabór na wyłonienie wykonawcy usługi utrzymania terenów zielonych został już zakończony. Firma rozpoczyna prace w tym tygodniu. Fontanna również zostanie wyczyszczona. Służby komunalne w stanie epidemii rozdysponowane zostały do najpilniejszych awarii, które były liczne. Również warunki atmosferyczne nie sprzyjały wcześniejszemu przeprowadzeniu prac. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-28 14:55:05 Stanisław

Dzień dobry.Kiedy pracownicy Gminy zaczną kontrole pieców w domach indywidualnych.Mimo ustawy antysmogowej niektórzy dalej łamią prawo(palenie śmieci i innych świństw)

Odpowiedź 2020-06-01 10:40:34: Szanowny Panie, informuję że wraz z wejściem w życie tzw. uchwały antysmogowej dla Województwa Śląskiego w 2017 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin przystąpili do kontroli prawidłowości korzystania z kotłów centralnego ogrzewania w gospodarstwach indywidualnych, pod kątem przestrzegania postanowień ww. uchwały, jak również ustawy o odpadach. W chwili obecnej jako Wójt Gminy Koszęcin pozostaję związany treścią Polecenia Nr 22/2020 wydanego przez Wojewodę Śląskiego z dnia 13 marca 2020 r., wydanego w związku z dyspozycją przepisów ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wojewoda Śląski zobowiązał prezydentów, burmistrzów i wójtów do powstrzymania się od przeprowadzania kontroli indywidualnych gospodarstw domowych, polecając im ograniczenie tych kontroli do niezbędnego minimum. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-26 20:31:48 Mieszkanka

Czy podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania administracyjnego dot."Budowy kurników" jest spowodowane tym, iż Wójt nie mieszka przy ulicy Boronowskiej i nie będzie żyć w "smrodzie"?

Odpowiedź 2020-05-27 10:41:51: Szanowna Pani, konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Budowa trzech kurników do chowu drobiu w miejscowości Koszęcin powiat lubliniecki woj. śląskie” powstała w związku z otrzymaniem wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w tym zakresie i nie ma związku z moim miejscem zamieszkania. Jednocześnie przypominam, że osoby zainteresowane mają możliwość złożenia swych uwag i wniosków w sprawie, a także zapoznania się z dokumentacją sprawy, która złożona została do wglądu w Urzędzie Gminy Koszęcin, pok. 3 (po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty - tel. 34 357-61-00). Dokumentacja udostępniona została w wersji elektronicznej na stronie www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce "Środowisko naturalne". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-26 10:53:28 Biegacz

Co z boiskami, kortami, gosirem? Są już czynne czy nie? Gdzie są regulaminy korzystania? Urząd przyjmuje czy nie? Gdzie są informacje?

Odpowiedź 2020-05-27 13:01:50: Szanowny Panie, boiska w Gminie Koszęcin zostaną otwarte od 1 czerwca, taka informacja została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na gminnym Facebooku. Za ustalenie zasad korzystania z obiektów sportowych odpowiadają zarządcy. Urząd Gminy jest otwarty dla petentów, z zachowaniem zasad sanitarnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-25 19:38:53 mieszkancy

Co z przetargiem na remont ulicy Ks.Gąski? Miał odbyć się w maju,a że to prawe koniec miesiąca to pewno roboty niebawem.

Odpowiedź 2020-05-26 09:57:27: Witam, wszystkie informacje o trwającym przetargu są dostępne na stronie BIP w zakładce Przetargu. Trwa etap badania ofert. Zakładany termin zakończenia prac - przyjęty w SIWZ - to 10 tygodni od przekazania placu budowy, które nastąpi w czerwcu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-21 10:06:48 Arkadiusz

W dobie zmniejszenia wpływów z PIT,VAT i innych czy gmina stara sie o środki unijne na np.rozbudowę oczyszczalni?.Dla przykładu w Kokotku już rusza

Odpowiedź 2020-05-28 08:01:08: Szanowny Panie Arkadiuszu, warunkiem niezbędnym do starania się o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni w Rusinowicach jest wiedza o kosztach takiej inwestycji. Obecnie jest realizowany projekt niniejszej rozbudowy. Po jego ukończeniu Gmina uzyska kosztorys zakładanych prac. Dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowej będzie można podjąć kolejne kroki związane z ewentualnym pozyskaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-20 12:49:59 skt

Gdzie mozna oddawac odpady takie jak eternit?

Odpowiedź 2020-05-28 08:03:26: Szanowni Państwo, usuwanie eternitu, czyli wyrobu zwierającego azbest, może być wykonywane wyłącznie przez podmioty spełniające szczegółowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, natomiast transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest mogą wykonywać podmioty posiadające zezwolenia wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz wpisane do Rejestru BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady te należy deponować na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach takich składowisk. Ponadto informuję, że Gmina Koszęcin realizuje program „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Koszęcin”. W jego ramach pozyskuje dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie na prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach. Niestety tegoroczny nabór został już zakończony. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-05-19 18:36:19 Gość

Czy jest już projekt oczyszczalni w Rusinowicach (w budżecie jest zaplanowane 146000zł).Jeżeli tak,czy pozyskiwane są środki unijne na budowę a jeżeli nie,to dlaczego.

Odpowiedź 2020-05-25 11:30:54: Witam, prace projektowe nie zostały zakończone. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-18 23:29:19 Asia555

Witam Były zbierane śmieci wielogabaretowe dlaczego nie zbierali lodówek ,okien ,umywalek, ubikacji,opony.Co ludzie mają zrobić z tymi rzeczami?Do kosza nie wejdą

Odpowiedź 2020-05-19 13:04:49: Witam, w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych zbiera się głównie elementy wyposażenia domowego, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowego pojemnika. Odpady wielkogabarytowe są odbierane dwa razy w roku zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Nie wszystko jednak zalicza się do tej frakcji odpadów. Są takie przedmioty, które nie zostaną wywiezione przez firmę obsługującą. Takim przykładem są najczęściej odpady remontowo-budowlane takie jak: gruz, muszle sedesowe, umywalki, kafelki czyli wszystko, co pozostaje po remoncie. Tego typu odpady z pewnością nie zostaną zabrane przez firmę, ponieważ to obowiązkiem mieszkańca (właściciela odpadów) jest dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub zamówić specjalną usługę podstawienia kontenera w firmie specjalistycznej. Inna forma pozbywania się odpadów jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-14 19:43:47 Nowa

Proszę o informacje co do budowy realizacji kanalizacji przy ul. Podlesie w miejscowości Sadow.

Odpowiedź 2020-05-18 07:40:19: Witam, epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów. Sytuacja jest bardzo trudna. Ubytki w dochodach z PIT, CIT i z lokalnych opłat są pewne. Konieczne będę adekwatne cięcia wydatków. Realizowane będą tylko konieczne inwestycje np. związane z budową wodociągu dla mieszkańców pozbawionych wody. Budowa kanalizacji w Sadowie nie będzie wykonana w tym roku budżetowym, w sposób oczywisty przekracza ona obecne możliwości finansowe Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-06 20:46:52 Adam

Czy przekazał Pan dane osobowe mieszkańców w tym ich PESEL Poczcie Polskiej?

Odpowiedź 2020-05-07 10:51:37: Szanowny Panie Adamie, Gmina Koszęcin nie udostępniła Poczcie Polskiej spisu wyborców, wskazując braki formalne wniosku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-05-04 12:37:54 Barbara

Witam, kiedy zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, aby można było rozpocząć budowę nowego przedszkola?

Odpowiedź 2020-05-05 15:21:33: Szanowna Pani Barbaro, proces planistyczny dotyczący nowego planu miejscowego w Strzebiniu jest obecnie na etapie uzgadniania/opiniowania projektu oraz prognozy oddziaływania na środowisko z różnymi instytucjami/jednostkami. Następnym etapem będzie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w czasie którego odbędzie się dyskusja publiczna oraz możliwość wnoszenia uwag. Końcowym etapem będzie uchwalenie planu przez Radę Gminy oraz ogłoszenie planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-28 10:41:23 Podlesie

Witam, proszę o odpowiedz co z budowa kanalizacji na ul. Podlesie w Sadowie. Na jakim etapie jest realizacja. Dziekuje.

Odpowiedź 2020-05-18 09:39:02: Witam, epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie dla samorządowych finansów. Sytuacja jest bardzo trudna. Ubytki w dochodach z PIT, CIT i z lokalnych opłat są pewne. Konieczne będę adekwatne cięcia wydatków. Realizowane będą tylko konieczne inwestycje np. związane z budową wodociągu dla mieszkańców pozbawionych wody. Budowa kanalizacji w Sadowie nie będzie wykonana w tym roku budżetowym, w sposób oczywisty przekracza ona obecne możliwości finansowe Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-27 19:28:51 Wojtek

Czy Gmina Koszęcin planuje udział w programach i dotacje związane z dofinansowaniem systemów zagospodarowania wody deszczowej? Jeśli tak to czy są podjęte konkretne działania w tym obszarze i jakie?

Odpowiedź 2020-05-04 08:46:17: Witam, w tegorocznym budżecie Gminy nie ma zaplanowanych środków na ten cel. Jednocześnie informuję, że rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-27 09:33:02 Anna

Targowisko chociaż należy do osoby prywatnej to decyzja o otwarciu jest w porozumieniu z Gminą. Brak tel. do tej osoby. MR nawołuje o otwarciu targowisk, by promować lokalną żywność.

Odpowiedź 2020-04-27 13:55:06: Szanowna Pani, decyzji dotyczących otwarcia targowisk prywatnych nie podejmuje Wójt Gminy. Decyzja ta należy do właściciela targowiska, który powinien uzgodnić ją z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-26 20:52:02 KSGASKI

Witam, jaka firma wygrała przetarg i na kiedy jest zaplanowany remont ulicy Ks,Gąski? Pozdrawiam.

Odpowiedź 2020-04-27 10:52:06: Witam, termin składania ofert w przetargu na remont ul. Ks. Gąski w Koszęcinie upływa w dniu 12 maja 2020 r., procedura przetargowa jest w toku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-22 21:46:46 Józef

Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest -2 etap-2020r.

Odpowiedź 2020-04-27 10:52:39: Szanowny Panie Józefie, nabór wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Koszęcin – etap II rozpocznie się pod koniec kwietnia bieżącego roku i potrwa do 11 maja. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wnioski będzie można składać również z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Wszystkie informacje i dokumenty w dniu rozpoczęcia naboru znajdować się będą na stronie Urzędu Gminy Koszęcin w zakładce „usuwanie azbestu”. Ponadto druki wniosków zostaną wyłożone przy wejściu do Urzędu Gminy. Chciałbym zaznaczyć, że warunkiem realizacji przedsięwzięcia będzie uzyskanie przez Gminę Koszęcin dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-17 22:05:26 Arkadiusz

Na stronie gminy jest informacja o rozstrzygnięciu przetargu na remont dróg.Mógłby Pan potwierdzić,iż ul.Lubliniecka w Rusinowicach została włączona w remont i na jakim odcinku ?

Odpowiedź 2020-04-21 07:39:39: Szanowny Panie Arkadiuszu, tak jak wielokrotnie Pana informowałem, ul. Lubliniecka w Rusinowicach jest objęta planowaną inwestycją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 630 pozycji
Strona 5 z 32 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 32 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony