Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-11-05 14:17:30 Arkadiusz

Panie wójcie,wracając do monitoringu - fajnie,że Koszęcin ma kamery. A co z Rusinowicami ?

Opowiedź 2019-11-12 07:52:24: Szanowny Panie Arkadiuszu, monitoring w miarę posiadanych środków będzie rozbudowywany. Trudno jednak wyobrazić sobie ustawienie kamer przy każdej ulicy w miejscowościach naszej Gminy. Tym niemniej proszę zwrócić uwagę swoim radnym i sołtysowi na punkty wymagające zamontowania kamer ze względów na bezpieczeństwo. Państwa sugestie będą analizowane we współpracy z Policją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-05 14:13:46 Arkadiusz

Rusinowice czekają na pompę,nie przyjmują ścieków.O rozbudowie oczyszczalni też cicho.Co dalej,bo poniżej -10st beczka przestanie jeździć a innych nie ma

Opowiedź 2019-11-06 11:51:24: Szanowny Panie Arkadiuszu, posiada Pan błędne informacje - pompa w oczyszczalni działa, jest sprawna. Oczyszczalnia będzie zmodernizowana i rozbudowana. Termin wykonania zleconej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków upływa w grudniu 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 12:51:01 Podlesie

C d....,to może byłaby możliwość przyłączenia ul. Podlesie w granice administracyjne Lublinca może wówczas mielibyśmy wsparcie w samorządzie?XXIwiek!?

Opowiedź 2019-11-06 12:08:28: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 10:18:31 Podlesie

Co z kan-cją która Pan obiecywał przed wyborami, co z drogą, bo nie wystosował Pan żadnego pisma do SP jak Pan obiecał, z kim rozmawiać skoro włodarz naszej gminy jest nieskuteczny...cd

Opowiedź 2019-11-06 12:08:18: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-01 09:59:39 Podlesie

Z tego co obserwuje i czytam to nie robi Pan nic dla mieszkańców ul. Podlesie tego co Pan obiecał przed wyborami w 2016 r. a mamy końcówkę 2019. Jakie plany na 2020r. ma Pan związane z ul. Podlesie.

Opowiedź 2019-11-06 11:52:54: Witam, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej utrzymanie czy też remont należy do Starostwa Powiatowego jako zarządcy drogi. Powyższe wynika wprost z regulacji ustawy o drogach publicznych. Pismem z dnia 13 marca 2019 r. wystąpiliśmy do Starostwa o naprawę nawierzchni asfaltowej wskazanej drogi. W zeszłym miesiącu zarządca drogi wykonał bieżącą konserwację masą asfaltową na zimno. Nieprawdą jest, że nie wykonałem żadnych prac zmierzających do rozwiązania problemu braku kanalizacji. Zleciłem bowiem przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji w ul. Podlesie jest bardzo kosztowną inwestycją. Kosztorys inwestorski w zakresie budowy kanalizacji opiewa na kwotę 5 402 097,88 zł. Realizacja tej inwestycji bez udziału środków zewnętrznych uniemożliwiłaby przeprowadzenie jakichkolwiek innych inwestycji na terenie Gminy. Należy zwrócić uwagę na galopujący wzrost kosztów realizacji inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat, co zmusza nas do weryfikacji wcześniejszych planów inwestycyjnych. Na wskazanej ulicy mamy obecnie 42 odbiorców wody. Tymczasem obszar nieskanalizowany obejmuje całą miejscowość Sadów i Wierzbie, a także inne rejony naszej Gminy. Celem doraźnego rozwiązania problemu, Gmina zakupiła wóz asenizacyjny. Obecnie zakład budżetowy świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na posesjach, należących do mieszkańców Gminy Koszęcin, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Z kolei zmiana granic Gminy należy do kompetencji Rady Ministrów i nie zależy od woli poszczególnych mieszkańców, lecz wymaga przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami, także Gminy, do której proponuje się włączyć dany teren. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-30 21:31:22 Barbara

Witam, czy w Strzebiniu przy ulicy lublinieckiej będzie kiedyś wymienione oswietlenie na ledowe, gdyż te istniejące prezentuje się naprawdę okropnie, na każdym słupie jest inna oprawa świetlna.

Opowiedź 2019-11-06 07:40:13: Szanowna Pani Barbaro, oświetlenie to nie stanowi własności Gminy Koszęcin, należy do TAURONu. Do właściciela zaś należy wyłączna decyzja w zakresie ewentualnej wymiany opraw. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-30 21:27:10 Barbara

Witam, Szanowny Panie Wójcie, jak długo będą trwały prace planistyczne budowy przedszkola w Strzebiniu?

Opowiedź 2019-11-05 09:22:36: Szanowna Pani Barbaro, wykonano już koncepcję budowy przedszkola. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od uprzedniego uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uchwałą nr 57/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, rozpoczęto prace planistyczne. Gmina w maju 2019 r. podpisała umowę z urbanistą na opracowanie m.in. tej zmiany planu miejscowego. W chwili obecnej otrzymaliśmy projekt uchwały, który zostanie rozesłany do uzgodnień, a następnie wyłożony do wglądu. Ostatnim etapem będzie podjęcie uchwały Rady Gminy o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1. Zakończenie realizacji umowy przewiduje się na koniec maja 2020 r. Plan wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Po wejściu w życie zmiany ww. planu będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych w związku z planowaną inwestycją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-28 12:47:54 Henryk

Witam czy wiadomo coś w sprawie wymiany lamp na ulicach dębowej i jodłowej w koszęcinie? Pozdrawiam

Opowiedź 2019-10-29 14:16:50: Szanowny Panie, tak jak juz Pana informowałem, wymiana latarni na ul. Dębowej i Jodłowej należy do TAURON Dystrybucja Serwis S.A., ponieważ latarnie te nie stanowią własności Gminy. Na harmonogram prac TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w tym zakresie Gmina nie ma wpływu. Jednakże z informacji przekazanych przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wynika, że trwają ostatnie czynności związane ze zleceniem ww. robót. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-26 16:59:05 Roman

Chodnik przez cały Koszęcin, wzdłuż Sobieskiego nie jest sprzątany z liści. Do kogo on należy i kto ma go sprzątać? Dlaczego nie ma przy nim koszy na śmieci i ławki nie są wyremontowane?

Opowiedź 2019-10-29 08:06:19: Szanowny Panie Romanie, obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zadania usunięcia opadłych liści wraz z ich utylizacją. Ławki na terenie Gminy będą sukcesywnie wymieniane. Jeśli chodzi o zamontowanie większej ilości koszy ulicznych, to jak już wyjaśniałem, z naszych doświadczeń wynika, że ustawienie większej ilości koszy ulicznych powoduje paradoksalnie wzrost zaśmiecenia. Drobne odpady, opakowania spożywcze i niedopałki nadal są rzucane na chodnik i ulicę, a kosze uliczne są zapełniane śmieciami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zdarzało nam się znajdować w koszach ulicznych zniszczoną odzież lub worki odpadów wytwarzanych w domach. Co z kolei powodowało, że mieszkańcy protestowali, wskazując, że okolice kosza umieszczonego w pobliżu ich posesji zamieniają się w małe wysypiska. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-24 14:41:49 Arkadiusz

Mając na uwadze ostatnie zdarzenia tj.szereg włamań do domów (w tym w nocy) i bezpieczeństwo mieszkańców,czy planowany jest monitoring przy drogach wjazdowych?

Opowiedź 2019-10-25 08:53:37: Szanowny Panie Arkadiuszu, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym roku zakupiliśmy kamery, które obejmują teren placu zabaw obok Domu Kultury w Koszęcinie, teren przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszęcinie – skrzyżowanie ulic: Lublinieckiej, Ks. Gąski, Powstańców Śląskich, teren wokół Kościoła Świętej Trójcy, obejmujący skrzyżowanie ulic: Sobieskiego, Świętej Trójcy, Sportowej w Koszęcinie. Gminny monitoring będzie sukcesywnie rozbudowywany. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-22 17:48:29 Roman

Podobno nie wolno palić liści w ogrodach? Zakaz nie obowiązuje na Kościuszki w Koszęcinie? Urzędnicy nie czują i nie widzą tego trującego dymu chociaż widać go na pół wsi?

Opowiedź 2019-10-23 10:25:18: Szanowny Panie Romanie, spalanie liści na działce stanowi wykroczenie w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgłoszenia w tych sprawach należy kierować do dzielnicowych - Posterunek Policji w Koszęcinie. Pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin nie posiadają umocowania do nakładania kar w tych sprawach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2019-10-10 23:11:35 Kasia

Witam Panie Wójcie!Kiedy będzie możliwość płatności przelewem na konto za Publiczne Przedszkole w Strzebińiu?Pozdrawiam .

Opowiedź 2019-10-14 08:00:24: Szanowana Pani Katarzyno, z informacji przekazanych przez Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Koszęcinie wynika, że w najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie możliwości wpłacania opłat na rachunek bankowy Przedszkola w formie przelewu. Podyktowane jest to względami organizacyjnymi. Z uwagi na konieczność odprowadzania dzieci do Przedszkola przez opiekunów, nie ma trudności w regulowaniu opłat w dotychczasowej formie - bezpośrednio w placówce. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-10 15:18:24 Adam

Czy wiadomo coś na temat rozbudowy gazociągu w Sadowie?

Opowiedź 2019-10-11 10:32:31: Szanowny Panie Adamie, w sprawie możliwości przyłączenia do sieci gazowej w Sadowie proszę zwrócić się bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-10 09:16:30 jacek

Dlaczego nie ma kontroli ,czym ludzie pala w pie-fach. Ulicami nie mozna chodzic Taki smrod

Opowiedź 2019-10-11 11:30:22: Szanowny Panie Jacku, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Koszęcin dokonują bieżących kontroli przestrzegania postanowień tzw. uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów komunalnych w piecach centralnego ogrzewania. Kontrole wykonywane są każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia spalania niedozwolonych paliw. Zgłoszenia winny być kierowane pod numerem telefonu Urzędu Gminy Koszęcin - Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, tel. (34) 321-08-33. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-06 22:31:20 Magda

Co z ul. Podlesie w Sadowie? Bo chyba temat ucichl. Konkrety a nie obiecanki

Opowiedź 2019-10-07 09:08:29: Szanowna Pani Magdaleno, tak jak już informowałem, ul. Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową, jej remont i utrzymanie należy do Starosty Lublinieckiego. Wójt Gminy Koszęcin nie jest zarządcą wskazanej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-10-06 13:16:34 Roman

Witam,czy w najbliższym czasie planowany jest remont ulicy Rzecznej w miejscowości Brusiek i czy jest plan rozbudowania tej ulicy z oświetleniem?Z poważaniem Roman Stec.

Opowiedź 2019-10-08 10:27:24: Szanowny Panie Romanie, w tym roku zleciliśmy wykonanie projektu budowy 5 słupów oświetleniowych. Wykonanie przebudowy ul. Rzecznej nastąpi na podstawie projektu budowlano-wykonawczego po wykonaniu oświetlenia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-30 21:54:57 Agata

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni przy parkingu przy ul. Polnej (przy dworcu pkp) w Rusinowicach?Suche konary z drzewa spadły na samochód dokonując jego zniszczenia.

Opowiedź 2019-10-02 08:14:45: Szanowna Pani Agato, w celu ustalenia własności nieruchomości, której dotyczy pytanie, proszę o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - tel. 34 3576 100 w. 133, 034 3210 833. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-29 10:31:53 Strzebień

Witam czy gmina nie powinna dbać o swoje działki i grunta? Na Strzebieniu grunta ul. Poprzeczna-ul.1-go Mają zarośnięte chaszczem przynajmniej 1 w roku wypadało by skosić a jak nie to sprzedać .

Opowiedź 2019-10-02 08:14:06: Witam, poleciłem pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych dokonanie oględzin wskazanego przez Panią terenu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-28 12:19:28 Strzebiń

Witam, kiedy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z Bukowca do Strzebinia i z Strzebinia do Koszęcina?

Opowiedź 2019-09-30 08:53:35: Witam, w lipcu tego roku odbyłem spotkanie z przedstawicielami biura architektoniczno-urbanistycznego w sprawie opracowania koncepcji skomunikowania ciągami pieszo-rowerowymi m.in. miejscowości Koszęcin-Strzebiń. W chwili obecnej oczekujemy na przedstawienie oferty cenowej przedstawiającej koszty związane z przygotowaniem dokumentacji planistycznej, umożliwiającej budowę ścieżki. Dodatkowo otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez ZDW w Katowicach wniosku Gminy dotyczącego wykonania projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Bukowcu oraz w Koszęcinie. W najbliższym czasie wyłoniony zostanie wykonawca projektu - trwają prace związane z uzgadnianiem z ZDW opisu przedmiotu zamówienia. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-09-26 08:32:08 Strzebiń

Witam, czy wie pan co się dzieje z wodą? Śmierdzi, ma dużo kamienia i ma okropny smak.

Opowiedź 2019-09-30 08:00:08: Witam, z informacji przekazanych przez eksploatatora sieci wodociągowej wynika, że badania wody wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (wykonywane przez PPIS w Lublińcu) na SUW w Bruśku i innych ustalonych punktach poboru (w tym w Strzebiniu) wykazują, że zarówno smak, jak i zapach wody spełniają wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. EKO-SAN zaznaczył, że w różnych miejscach na sieci, szczególnie w odcinkach ślepych lub tam, gdzie jest małe zużycie wody albo gdzie użytkowanie wody ma charakter okresowy, zapach wody może być nieprzyjemny dla odbiorcy.Te niedogodności będą rozwiązywane na bieżąco. Po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od mieszkańców, EKO - SAN niezwłocznie dokona płukania odcinka sieci wodociągowej i w razie potrzeby przyłącza. Takie płukanie powoduje, że usunięte zostają jakiekolwiek osady, które pozostały w rurociągach i są przyczyną pogorszenia jakości wody. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że tzw. problematyczne odcinki sieci są obecnie regularnie płukane, co pozwoli zapobiec opisanym niedogodnościom. EKO-SAN prosi o zgłaszanie firmie sygnałów o pogorszonej jakości wody, co pozwoli na reakcję, w celu poprawy jakości wody. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 522 pozycji
Strona 5 z 27 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 27 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony