Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-03-09 20:20:43 Marek

Witam Panie wójcie. Kiedy i w jaki sposób będą poinformowane osoby o dotacji na wymianę pieca c.o na które wnioski były składane w styczniu?

Odpowiedź 2020-03-11 12:19:04: Szanowny Panie Marku, informuję że osoby zakwalifikowane do udziału w XIII. Etapie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin, wpisane na Listę uczestników (30 pierwszych, pozytywnie zweryfikowanych wniosków według kolejności ich złożenia), zostaną zaproszone do podpisania umów na dofinansowanie wymiany kotła c.o. w połowie bieżącego roku. Dokładny termin, w którym dojdzie do podpisania umów, jest uzależniony od okresu rozpoznawania wniosku o udzielenie pożyczki na dofinansowanie niniejszego zadania, złożonego przez Gminę Koszęcin do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. O możliwości podpisania umowy osoby uczestniczące w XIII. Etapie PONE zostaną poinformowani telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy Koszęcin zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem Programu. Jednocześnie informuję, że przed podpisaniem umowy koniecznym jest przeprowadzenie przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Koszęcin oględzin starego źródła ciepła oraz podpisanie protokołu oględzin. Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin - tel. 34 321 08 34. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-09 13:59:55 Joanna

Kiedy sie ukaze nastepny numer gazety Echo gminy.

Odpowiedź 2020-03-11 08:43:03: Szanowna Pani Joanno, kolejny numer gazety Echo Gminy Koszęcin ukaże się przed Świętami Wielkanocnymi tj. koniec marca/początek kwietnia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-08 10:55:43 Karolina

Szanowny Panie Wójcie gdzie w 2019r odbyła się wigilia dla pracowników Urzędu Gminy? Czy atmosfera w pracy wpływa na efektywność pracowników?

Odpowiedź 2020-03-09 09:17:43: Szanowna Pani Karolino, w roku 2019 na wniosek pracowników nie organizowano tradycyjnego spotkania świątecznego, pracownicy otrzymali natomiast dodatkowe środki finansowe na Święta. W tym roku również zamierzamy zapytać pracowników o ich oczekiwania i potrzeby, tak by decyzja należała przede wszystkim do nich. Dobre relacje i integracja pracowników i to nie tylko okresie świątecznym, to ważne dla mnie aspekty kierowania pracą Urzędu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-07 17:22:56 Krystian

Witam czy gmina koszęcin będzie uczestniczyć w programie OZE

Odpowiedź 2020-03-09 10:27:20: Szanowny Panie, jesteśmy zainteresowani udziałem w programach mających na celu dofinansowanie zadań z zakresu OZE z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Koszęcin. Niestety w chwili obecnej nie ma otwartego konkursu, w którym moglibyśmy wziąć udział i starać się o dofinansowanie na satysfakcjonującym wszystkich poziomie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-28 05:36:45 irena

zlozylam w dn. 24.01.20 pismo z prosba o pomoc w styrylizacji wyzywieniu bezdomnych kotkow, kiedy dostane odpowiedz.

Odpowiedź 2020-03-03 10:52:52: Szanowna Pani Ireno, w dniu dzisiejszym zostanie do Pani wysłana korespondencja w tej sprawie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-27 20:52:27 Arkadiusz

Gdzie można uzyskać informacje o aktywności sołtysa z Rusinowic tj.ilości wniosków,postulatów i innych spraw dot. mieszkańców a kierowanych za jej pośrednictwem lub własnej inicjatywy do gminy?

Odpowiedź 2020-03-03 09:28:57: Szanowny Panie Arkadiuszu, Urząd Gminy nie prowadzi odrębnego rejestru pism Sołtysów. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójta Gminy Koszęcin

2020-02-27 19:23:27 Krzysztof

Kto roznosi zawiadomienia podatkowe? Dlaczego gmina nie poinformowała mieszkańców? Kręcą się po wsiach złodzieje, mamy wpuszczać jakąś dziwną osobę?

Odpowiedź 2020-03-03 09:28:05: Szanowny Panie Krzysztofie, nakazy płatnicze, wzorem lat ubiegłych, doręczają sołtysi poszczególnych sołectw: Koszęcin - Magdalena Pilarska, Strzebiń - Jan Macioszek, Sadów - Paweł Przybyła, Rusinowice - Jolanta Fortuńska, Piłka - Jan Kandzia, Brusiek - Henryk Urbańczyk, Wierzbie - Barbara Guzy, Cieszowa - Katarzyna Maciejczyk. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-26 17:24:01 Grzegorz

Witam jak wygląda sprawa możliwości odbioru osadu z oczyszczalni na swoje pole? Ile gmina wydała w zeszłym roku na ten cel?

Odpowiedź 2020-03-04 07:57:46: Szanowny Panie, rolnik ma możliwość wywozu osadu ściekowego po spełnieniu odpowiednich warunków, wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W ubiegłym roku wydatki poniesione na zagospodarowania osadów ściekowych w celach rolniczych wyniosły 32.328,00 zł. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-21 16:03:59 Jarosław

Syn, którego prowadzę do szkoły, zapytał mnie dzisiaj czy nie jest mi wstyd, jako osobie dorosłej, że w Koszęcinie jest tyle śmieci. Jest mi wstyd. To nie jest pytanie tylko apel o działanie.

Odpowiedź 2020-02-24 12:44:18: Szanowny Panie Jarosławie, służby komunalne sukcesywnie opróżniają kosze i oczyszczają miejsca publiczne. Jednocześnie apeluję do mieszkańców o nie wyrzucanie śmieci i odpadów w miejscach niedozwolonych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-20 08:11:02 Adrian

Witam serdecznie. Czy parking przed cukiernią Famuła w Koszęcinie (na przeciwko domu kultury) jest własnością Gminy czy cukierni?

Odpowiedź 2020-02-24 12:43:47: Szanowny Panie Adrianie, Gmina Koszęcin nie jest właścicielem terenu stanowiącego parking przy cukierni Famuła. Działka ta jest własnością osoby fizycznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-20 06:51:15 Krystian

Witam czy gmina koszęcin będzie uczestniczyć w programie OZE??

Odpowiedź 2020-03-09 10:25:55: Szanowny Panie, jesteśmy zainteresowani udziałem w programach mających na celu dofinansowanie zadań z zakresu OZE z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Koszęcin. Niestety w chwili obecnej nie ma otwartego konkursu, w którym moglibyśmy wziąć udział i starać się o dofinansowanie na satysfakcjonującym wszystkich poziomie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-19 23:21:26 Joanna

Witam pytałam się już jakiś dłuszczy czas temu cz w Gminie Koszęcin będą np. warsztaty,robótki ręczne itp. I czy od tego czasu coś się znalazło dla osób chcących się rozwijać się i rękodziełach ?

Odpowiedź 2020-02-20 13:28:46: Szanowana Pani Joanno, w tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Renatą Pyrek Dyrektorem Domów Kultury w Koszęcinie oraz w Strzebiniu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-19 15:12:10 Koszęcin

Kiedy i gdzie będą postawione pozostałe ławki i kosze z funduszu sołeckiego? Ile kosztował kosz na nakrętki?

Odpowiedź 2020-02-25 07:52:53: Witam, koszt wykonania kosza w kształcie serca przeznaczonego do zbiórki nakrętek wyniósł 1.600 zł brutto. Ławki i kosze zostaną zakupione ze środków funduszu sołeckiego, dlatego termin zamówienia będzie uzgodniony z Panią Sołtys. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-18 23:00:55 Magda

Czy Pan jako "włodarz" gminy może postarać się i pomóż mieszkańcom Sadowa ul. Podlesie o remont drogi i chodnika? Cy jesteśmy sami sobie. Takie Państwo w Państwie.

Odpowiedź 2020-03-09 10:30:01: Szanowna Pani, jak zapewne Pani wiadomo ulica Podlesie w Sadowie jest drogą powiatową. W ubiegłym roku Gmina Koszęcin skierowała do Starostwa Powiatowego w Lublińcu pisemną prośbę o naprawę nawierzchni asfaltowej. W bieżącym roku przygotowano ponownie pismo z prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających do naprawy stanu nawierzchni tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-17 13:40:43 Adam

Kto obsługuje monitoring uliczny w Koszęcinie, szczególnie w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy?

Odpowiedź 2020-02-18 08:22:17: Szanowny Pani Adamie, monitoring jest zarządzany przez Urząd Gminy Koszęcin. Całość konfiguracji systemu monitoringu działa bezobsługowo, nagrania są rejestrowane oraz przechowywane przez 10 dni. Zdarzenia zarejestrowane w dni wolne oraz nocą są odtwarzane w godzinach pracy Urzędu Gminy Koszęcin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-17 13:39:26 Adam

Ile kosztują kamery do monitoringu ulic? Jaki jest dokładny plan rozszerzania monitoringu Koszęcina? Proszę podać kolejność i terminy dodawania planowanych kamer.

Odpowiedź 2020-02-18 09:30:01: Szanowny Panie Adamie, cena kamery uzależniona jest od jej parametrów oraz specyfiki miejsca montażu. Dotychczasowy montaż monitoringu wyniósł 29.596,00 zł brutto. Zakup kolejnych kamer będzie uzależniony od wolnych środków budżetowych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-14 14:11:45 Ikśiński

Czy ulica Matejki będzie kiedyś naprawiona? Bo dziury takie, że ciężko przejść.

Odpowiedź 2020-02-17 09:19:14: Witam, ulica Matejki w Koszęcinie jest przewidziana na remontu, polegającego na wykonaniu nawierzchni z destruktu. W tym roku zostanie zlecone wykonanie koniecznej dokumentacji projektowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-11 15:28:40 Arkadiusz

Lubliniecka-pisaliśmy,dzwoniliśmy,wysyłaliśmy zdjęcia-panuje znieczulica w gminie? Nie mają dzieci jak wyjść z domów gdy pada bo woda stoi na podwórkach.Czy z tym też mamy czekać do czerwca?

Odpowiedź 2020-03-09 10:29:32: Szanowny Panie, służby komunalne starają się na bieżąco dokonywać napraw ubytków dróg tłuczniowych na terenie całej Gminy. Niestety warunki pogodowe podczas tegorocznej zimy znacząco utrudniają to zadanie. W ostatnim tygodniu dokonano kolejnej poprawy stanu nawierzchni na wskazanej przez Pana ulicy. Ponadto informuję, że w chwili obecnej ogłoszony jest przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawcy zadania związanego z przebudową dróg gminnych - etap nr I, w tym ul. Lublinieckiej w Rusinowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-02-08 10:44:58 Barbara

Witam, czy w naszej gminie kiedykolwiek powstanie normalny transport publiczny? Czy nasza gmina przyłączy się kiedykolwiek do ZTM Śląsk?

Odpowiedź 2020-02-10 08:21:05: Szanowna Pani Barbaro, w ubiegłym roku otrzymaliśmy informację Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, że przeprowadzenie ewentualnych zmian granic Metropolii będzie możliwe dopiero po zintegrowaniu w ramach już istniejącej struktury związku metropolitalnego oraz ukształtowaniu się polityki rządu w zakresie rozwoju regionalnego i przyjęciu długotrwałej strategii GZM. Do zakończenia wskazanych prac nie będzie rekomendowane Zgromadzeniu GZM opiniowanie wniosków gmin o poszerzenie granic Metropolii. Jednocześnie wyjaśniam, że organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich jest powiat. Właściwość organizatora możemy rozpatrywać z uwzględnieniem obszaru działania bądź zasięgu przewozów. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr 121/XII/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 04 czerwca 2019 r. Gmina Koszęcin udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację zadania polegającego na zredagowaniu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu lublinieckiego”. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-05 08:47:00 Agnieszka

Witam, Panie Wójcie proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie przetargu na drogi. Pan Łukasz miał dobrą propozycję dot. doraźnej naprawy ul. L-kiej z kim mogę rozwinąć ten temat?

Odpowiedź 2020-02-05 10:46:18: Szanowana Pani Agnieszko, proszę o kontakt z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - tel. 34 3576 100 w. 132, 34 321 08 32. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 588 pozycji
Strona 5 z 30 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 30 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony