Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-04-16 14:31:00 Joanna

Witam czy mieszkańcy gminy Koszęcin dostaną od gminy darmowe maseczki? W wielu miejscach w Polsce dostają .

Odpowiedź 2020-04-20 10:21:36: Szanowna Pani Joanno, w dniu 31 marca 2020 r. wystąpiliśmy o bezpłatne maseczki w ramach akcji "Maseczki dla Polski" (wniosek dotyczył takiej liczby maseczek, ilu jest mieszkańców zgłoszonych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi), z uwagi na brak odpowiedzi oraz nowe obostrzenia w związku ze stanem epidemii, Gmina zakupiła maseczki wielokrotnego użytku, które od dnia 16 kwietnia w miarę otrzymywanych dostaw są rozwożone przez strażaków OSP w ilości jedna sztuka na gospodarstwo domowe. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-04-03 21:40:40 Wawrzyniec

Witam! Kiedy ruszą procedury w sprawie remontu ul.ks.Gąski w Koszęcinie? Pozdrawiam serdecznie Wawrzyniec

Odpowiedź 2020-04-20 07:44:11: Szanowny Panie, stan epidemii i wiążące się z tym ograniczenia, utrudniają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy i skutecznym oraz bezpiecznym przeprowadzeniem inwestycji. Przetarg na remont ulicy Księdza Gąski jest już przygotowany, w tym tygodniu będziemy go ogłaszać. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-31 17:54:59 Strzebiń

Witamw zeszłym roku pytałem o możliwość wybrukowania chodnika w ciągu ścieżki z ul.Muszera do ul.Piaskowej.Czy planowane jest wybrukowanie chodnika?

Odpowiedź 2020-04-02 11:09:22: Szanowny Panie, tak jak wyjaśniałem, działka gruntu, która łączy ul. Ks. Muszera z ul. Piaskową i dalej z ul. Lompy stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. Aby wybudować chodnik, Gmina musi mieć prawo dysponowania terenem, na którym będzie przebiegał ciąg pieszy. W zeszłym roku został złożony konieczny wniosek do Wojewody Śląskiego. Gmina otrzymała informację, że postępowanie komunalizacyjne jest w toku. Dopiero po uzyskaniu decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie komunalizacji terenu będzie możliwe zaplanowanie w budżecie tej inwestycji. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-31 00:48:14 Witold

Czy można prosić Pana Wójta o to by w Piłce na wszystkich płotach przy ulicy Dębowej zostawiane były koloriwe worki na śmieci przy okazji odwożenia śmieci? Najlepiej od 3 kwietnia tego roku.

Odpowiedź 2020-04-02 10:02:17: Szanowny Panie Witoldzie, pracownicy Urzędu Gminy zwrócili się do Wykonawcy usługi odbioru odpadów i uzyskali informację o możliwości pozostawiania worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy posesjach w Piłce ul. Dębowa w dniu odbioru odpadów komunalnych. Jednocześnie informuję, iż firma świadcząca usługę odbioru odpadów każdorazowo przy odbiorze odpadów selektywnie zbieranych pozostawia worki odpowiednio odebranego asortymentu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-30 11:42:03 Adam

Ile maseczek wielorazowych zakupiła gmina dla mieszkańców? Kiedy sołtysi rozniosą je mieszkańcom do domów?

Odpowiedź 2020-03-31 14:50:27: Szanowny Panie Adamie, zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tylko ludzie chorzy i opiekujący się chorymi powinni zakładać maski ochronne. Również Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje noszenia masek przez zdrowych obywateli. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Rekomendacja polskich władz jest jednoznaczna: "Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2". Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-26 11:33:08 Dębowa

Proszę o załatanie dziur na ulicy Dębowej w Koszecinie.

Odpowiedź 2020-03-31 11:56:04: Witam. Służby komunalne dokonały uzupełnienia kruszywem łamanym największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-19 11:15:27 Adam

Jak co roku zwracam się z prośbą o załatanie dziur na ulicy Dębowej w Koszęcinie. Może warto tym razem zagnieść kamień tak aby za kilka tygodni nie został wypłukany.

Odpowiedź 2020-03-31 12:23:24: Witam. Służby komunalne dokonały uzupełnienia kruszywem łamanym największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 17:06:50 wirus

Czy w czwartek targ w Koszęcinie będzie? W Lublińcu został odwołany, nie ma zakazu handlu na placach. Co pan z tym zrobi?

Odpowiedź 2020-03-17 14:15:51: Pani Katarzyno, zarządca targowiska w Koszęcinie zadecydował o jego zamknięciu. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 12:36:56 Danuta

Czy będą oczyszczone skrajne fragmenty lasów w Rusinowicach ul. Dworcowa i za Cmentarzem-przejście pomiędzy tymi drogami ,rowy są pełne butelek.Jest śmietnik a przecież "Las to nasze wspólne dobro."

Odpowiedź 2020-03-17 14:16:26: Szanowna Panie Danuto, sprzątanie poboczy, rowów należy do zarządców dróg. Ulica Dworcowa w Rusinowicach to droga powiatowa, cmentarz w Rusinowicach sąsiaduje z lasem, który jest własnością osoby fizycznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-16 10:09:56 wirus

Kto na terenie gminy w poszczególnych sołectwach organizuje pomoc seniorom i matkom z małymi dziećmi? Sołtysi, parafie, organizacje? Proszę pilnie podać kontakty do nich.

Odpowiedź 2020-03-16 11:04:33: Witam, koordynatorem działań związanych z zapewnieniem wsparcia osobom samotnym, w szczególności osobom starszym, w związku z epidemią koronawirusa, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie, który ściśle współpracuje w tym zakresie z sołtysami. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie Kierownika GOPSu z sołtysami w sprawie sposobu zorganizowania pomocy osobom potrzebującym pomocy w poszczególnych sołectwach. Dane do kontaktu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcin, tel. 34 352 40 83, e-mail: gops@gopskoszecin.pl Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-14 11:46:46 Roman

Kiedy przestanie pan ściemniać? Pytałem o konkretny przystanek. Dlaczego nie jest w ogóle uwzględniony w tym "sukcesywnym sprzątaniu"? Kiedy zostanie sprzątnięty (data)?

Odpowiedź 2020-03-16 15:28:54: Szanowny Panie, służby komunalne dokonały uprzątnięcia przystanku na żądanie zlokalizowanego przy ul. Ligonia. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nieprawdą jest, że wskazany przystanek nie był sprzątany od roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-13 07:05:26 Karolina

Szanowny Panie Wójcie proszę ponownie o podanie łącznej kwoty (dodatkowe środki) jaką otrzymali pracownicy Urzędu w związku z nieorganizowaniem wigilii w 2019r?

Odpowiedź 2020-03-16 08:10:05: Szanowny Panie, dane dotyczące indywidualnych zapomóg z funduszu świadczeń socjalnych nie mają charakteru informacji publicznej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 08:17:33 Karolina

Szanowny Panie Wójcie ile wyniosły dodatkowe środki z tytułu nieorganizowania wigilii dla pracowników U.G. w 2019 r? Jaka była różnica w przyznanych środkach w latach 2018-2019r?

Odpowiedź 2020-03-12 12:08:40: Szanowna Pani, w roku 2019 na wniosek pracowników nie organizowano tradycyjnego spotkania świątecznego, w konsekwencji nie poniesiono żadnych kosztów z tym związanych. Środki na spotkania integracyjne pochodzą wyłącznie z funduszu socjalnego pracowników. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 08:06:00 Marek

Witam, kto w tym roku będzie przeprowadzał kontrolę starych źródeł ciepła oraz podpisywał protokół z oględzin w programie dotacji na wymianę pieców?

Odpowiedź 2020-03-12 12:08:12: Szanowny Panie Łukaszu, czynności te wykonywać będą pracownicy Urzędu Gminy, którzy będą legitymowali się wymaganymi upoważnieniami Wójta Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-12 07:29:52 Karolina

Szanowny Panie Wójcie w jaki sposób i gdzie w 2019 roku odbywała się integracja pracowników Urzędu Gminy Koszęcin?

Odpowiedź 2020-03-12 12:07:10: Szanowna Pani, organizacją tego typu spotkań zajmuje się wybrana przez pracowników komisja socjalna, a nie Wójt Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 19:02:00 wirus

Do kogo mają się zwracać o pomoc w zakupach osoby starsze i samotni chorzy?

Odpowiedź 2020-03-12 10:34:00: Witam, Według obowiązujących restrykcji, jeżeli podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy osoby samotnej, wówczas pomoc w takich sprawach ma obowiązek zapewnić jej Urząd Wojewódzki. W zakupach powinny pomagać służby sanitarne, jak informuje Ministerstwo Zdrowia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 13:32:24 wirus

Informacje z Katowic czy Warszawy każdy sobie znajdzie! Gdzie można przeczytać informacje dla naszej gminy i dla naszego powiatu?! Co robi pracownik odpowiedzialny za informację i bezpieczeństwo?!

Odpowiedź 2020-03-12 11:53:45: Witam, na stronie Urzędu Gminy Koszęcin oraz na fb Gminy Koszęcin zamieszczone zostały informacje, co należy zrobić i gdzie się zgłosić w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem. Podane są numery do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz wymienione zostały oddziały zakaźne w województwie śląskim. Jest też informacja o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, a także link do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 10:29:21 Roman

Czy przystanek przy Maratonie nie jest miejscem publicznym? Nie był sprzątany od roku. Jaka jest kolejność i częstotliwość sprzątania miejsc publicznych, skoro nawet pod gminą jest brudno?

Odpowiedź 2020-03-12 11:53:17: Szanowny Panie, służby komunalne sukcesywnie opróżniają kosze i oczyszczają miejsca publiczne, w tym przystanki. Jednocześnie apeluję do mieszkańców o nie wyrzucanie śmieci i odpadów w miejscach niedozwolonych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 10:24:35 Roman

Kiedy gmina wyda lokalne info na temat koronawirusa: numery telefonów, osoby odpowiedzialne, procedury? Jak już połowa gminy zjedzie na święta z saksów i wszyscy będą chorować?

Odpowiedź 2020-03-12 11:50:56: Szanowny Panie, na stronie Urzędu Gminy Koszęcin oraz na fb Gminy Koszęcin zamieszczone zostały informacje, co należy zrobić i gdzie się zgłosić w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem. Podane są numery do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublińcu oraz wymienione zostały oddziały zakaźne w województwie śląskim. Jest też informacja o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, a także link do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat koronawirusa. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-03-11 10:14:21 Roman

Od kiedy pani Pilarska jest jakimś chłopem? Kto roznosi zawiadomienia w Koszęcinie, kogo mamy się spodziewać? Są kradzieże, obcy facet kręcący się koło domu jest podejrzany.

Odpowiedź 2020-03-12 11:52:42: Szanowny Panie, tak jak informowałem, nakazy płatnicze, wzorem lat ubiegłych, doręczają sołtysi poszczególnych sołectw. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 609 pozycji
Strona 5 z 31 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 31 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony