Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-02-05 08:47:00 Agnieszka

Witam, Panie Wójcie proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie przetargu na drogi. Pan Łukasz miał dobrą propozycję dot. doraźnej naprawy ul. L-kiej z kim mogę rozwinąć ten temat?

Odpowiedź 2020-02-05 10:46:18: Szanowana Pani Agnieszko, proszę o kontakt z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych - tel. 34 3576 100 w. 132, 34 321 08 32. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-04 07:11:10 Arkadiusz

Mamy opady,remont Lublinieckiej w czerwcu a co do tego czasu. Woda stoi już na podwórku,nie ma jak wyjść z domu.Poziom drogi jest za wysoki bo za dużo tłucznia.Nie można go do tego czasu zebrać?

Odpowiedź 2020-03-09 10:27:59: Szanowny Panie, służby komunalne starają się na bieżąco dokonywać napraw ubytków dróg tłuczniowych na terenie całej Gminy. Niestety warunki pogodowe podczas tegorocznej zimy znacząco utrudniają to zadanie. W ostatnim tygodniu dokonano kolejnej poprawy stanu nawierzchni na wskazanej przez Pana ulicy. Ponadto informuję, że w chwili obecnej ogłoszony jest przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca zadania związanego z przebudową dróg gminnych - etap nr I, w tym ul. Lublinieckiej w Rusinowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin.

2020-02-03 22:23:31 Piotr

Witam! Czy Gmina stara się o dofinansowanie do fotowoltaniki dla mieszkańców Gminy Koszęcin? Wszędzie o tym głośno a u nas cisza.

Odpowiedź 2020-03-09 10:26:50: Szanowny Panie, jesteśmy zainteresowani udziałem w programach mających na celu dofinansowanie zadań z zakresu OZE z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Koszęcin. Niestety w chwili obecnej nie ma otwartego konkursu, w którym moglibyśmy wziąć udział i starać się o dofinansowanie na satysfakcjonującym wszystkich poziomie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-03 22:19:51 Grzegorz

Witam co się dzieje w urzędzie że kolejna osoba się zwolniła? Ile to już osob opuściło gminę za Pana kadencji. Nie mam na myśli odejście na emeryture.

Odpowiedź 2020-02-05 12:11:34: Szanowny Panie Grzegorzu, podobnie jak urzędy każdego szczebla mamy problemy z zatrudnieniem pracowników, ponieważ nie jesteśmy atrakcyjni finansowo jako administracja. Czasy, gdy praca w urzędzie miasta czy gminy była marzeniem licznej grupy poszukujących zatrudnienia, z pewnością minęły. Ponadto nowi pracownicy nie utożsamiają się z urzędem i traktują pracę czysto zarobkowo – jeśli dostają bardziej atrakcyjną ofertę - odchodzą. Poza tym praca w administracji nie należy do łatwych, zadań jest wiele, a od urzędników oczekujemy ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Nikt z Państwa nie chciałaby przecież, by jego sprawę prowadziła osoba, której brakuje odpowiedniego przygotowania. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-02-03 10:03:12 Dariusz

Witam Co gmina zamierza zrobić i jak ukarać winnych za nielegalne wysypisko nad brzegiem Zalewu Koszęcin od strony Prądów? zdjęcia na koszecin@koszecin.pl Pozdrawiam Darek

Odpowiedź 2020-02-10 07:41:35: Szanowny Panie Dariuszu, pracownicy Urzędu dokonają oględzin wskazanego miejsca. Zdarzyły się już sytuacje, gdy wśród porzuconych śmieci znajdowały się dokumenty z danymi adresowymi konkretnej osoby, co pozwoliło nam ustalić sprawcę zaśmiecenia. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-31 07:49:00 iza

Jakie były kryteria stypendiów? Dlaczego nie przyznano ich gimnazjalistom???

Odpowiedź 2020-02-03 07:45:08: Szanowna Pani Izo, na sesji w dniu 9 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Koszęcin podjęła uchwałę Nr 154/XV/2019 w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koszęcin dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce. Rada Gminy uzależniła przyznanie stypendium od posiadania statusu mieszkańca Gminy Koszęcin, co zostało zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego. W konsekwencji w dniu 30 września 2019 r. Rada Gminy Koszęcin dokonała zmiany ww. uchwały. Kryteria przyznania stypendium zostały określone w załączniku do uchwały. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Koszęcin stypendium mogło być przyznane wyłącznie uczniom klas V-VIII szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce w poprzednim roku szkolnym oraz laureatom olimpiad i konkursów. Powody przyjęcia takiego sposobu uregulowania kwestii przyznawania stypendium wyjaśniała Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki podczas sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-30 10:39:48 Agnieszka

Witam, Panie Wójcie kiedy mogę spodziewać się rozpoczęcia prac dot. wykonania nawierzchni z destruktu na ul. Lublinieckiej w Rusinowicach. Z czego wynika bezczynność w tym temacie?

Odpowiedź 2020-02-03 07:46:19: Szanowna Pani Agnieszko, obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy zadania związanego z przebudową dróg gminnych - etap nr I, w tym ul. Lublinieckiej w Rusinowicach. Planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2020 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-28 23:45:02 Barbara

Szanowny Panie Wójcie, kiedy zostanie wybudowane nowe przedszkole w Strzebiniu?

Odpowiedź 2020-01-30 12:50:04: Szanowna Pani Barbaro, tak jak już informowałem, wykonano koncepcję budowy przedszkola. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od uprzedniego uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uchwałą nr 57/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1, rozpoczęto prace planistyczne. Gmina w maju 2019 r. podpisała umowę z urbanistą na opracowanie m.in. tej zmiany planu miejscowego. Ostatnim etapem będzie podjęcie uchwały Rady Gminy o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzebiń – działka nr 432/1. Zakończenie realizacji umowy przewiduje się na koniec maja 2020 r. Plan wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Po wejściu w życie zmiany ww. planu będzie możliwe rozpoczęcie prac projektowych w związku z planowaną inwestycją. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-28 18:13:33 KSGASKI

Witam,można gdzieś znaleźć zakres zaplanowanych prac remontowych ul. Ks.Gąski? Czy moze sam Pan wie co będzie konkretnie robione? Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-02-03 07:47:08: Witam, planowany remont będzie obejmował frezowanie, skropienie powierzchniowe, regulację urządzeń drogowych oraz wykonanie nakładki asfaltowej. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-27 21:58:52 Sebastian

Szanowny Panie Wojcie! Kiedy planowane jest polozenie nawierzchni asfaltowej na ulicy ogrodowej w Sadowie? Chodzi o czesc od zabudowan do ul.lesnej, obok domu spotkan.

Odpowiedź 2020-01-28 13:42:05: Szanowny Panie Sebastianie, sporządzona została już dokumentacja projektowa, a w tym roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-25 19:46:57 KSGASKI

Witam, co z ul. Kś.Gaski? Kiedy planowany jest remont tej fatalnej już nawierzchni? Dziury są coraz większe miejscami na drodze leżą już nawet kamienie z podbudowy.

Odpowiedź 2020-01-28 12:37:27: Szanowny Panie, remont ul. Ks. Gąski jest planowany w tym roku. Termin zostanie podany po podpisaniu umowy na wykonawstwo. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-16 08:29:45 Wawrzus33

Dzień dobry!lubliniecki.pl wspomina lakonicznie o remoncie ul.ks.Gaski w tym roku.Cos już wiadomo? Pozdrawiam Wawrzyniec

Odpowiedź 2020-01-17 10:26:28: Szanowny Panie, remont ul. Ks. Gąski jest planowany w tym roku. Termin zostanie podany po podpisaniu umowy na wykonawstwo. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-10 12:58:44 Anna

Odpowiedź na moje pytanie znalazłam pod datą 26.12.2019r. Dziękuję, szkoda tylko, że nie znalazło się w budżecie. Może w przyszłym roku się znajdzie?

Odpowiedź 2020-01-13 08:40:26: Szanowna Pani Anno, 26 grudzień 2019 r. to data pytania. Data odpowiedzi wyświetla się po lewej stronie. Tak jak informowałem, Sołectwu Piłka przysługują do rozdysponowania środki w ramach funduszu sołeckiego, które można przeznaczyć również na cel przez Panią wskazany. Dodatkowych informacji mogą udzielić pracownicy Urzędu Gminy - tel. 34 357 61 00 lub Sołtys Pan Jan Kandzia. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-10 11:52:04 Anna

Panie Wójcie w odpowiedziach "pytanie do Wójta" niestety pod datą 9.01. br nie ma odpowiedzi na zadane przez mnie pytanie . Może nie zostało upublicznione?

Odpowiedź 2020-01-13 08:33:35: Szanowna Pani Anno, data publikacji odpowiedzi wyświetla się po lewej stronie, z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-10 11:27:56 Arkadiusz

Panie Wojcie- zapraszam na spacer po ulicy Lublinieckiej.Zapewniam,że wrażenia będą niezapomniane.Jak długo można czekać,ulica już nawet nie nadaje się do ruchu pieszego

Odpowiedź 2020-01-13 08:32:10: Szanowny Panie Arkadiuszu, jak już wyjaśniałem, ze względu na specyfikę tej drogi niezwykle ciężko uzyskać trwały efekt wykonywanych doraźnie prac remontowych. Zakres gwarantujący uzyskanie odpowiedniej jakości drogi wymaga wykonania jej przebudowy. Dlatego sporządzona została dokumentacja projektowa, a w tym roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-09 17:35:10 Grzegorz

Kto aktualnie odbiera osady z oczyszczalni w koszec8nie? Dlaczego nie było żadnego przetargu? Żadnych sprawozdań dla mieszkańców na co GMina wydaje publiczne środki.

Odpowiedź 2020-01-17 13:09:59: Szanowny Panie, w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w listopadzie wyłoniono wykonawcę przedmiotowej usługi. Najtańszą ofertę przedłożyła firma RESTAR Rafał Lenart z siedzibą w Miasteczku Śląskim. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty wymagającej przeprowadzenia postępowania przetargowego. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-09 16:19:38 Anna

Zadałam Panu Wójtowi stosunkowo dawno pytanie odnośnie zagospodarowania w Centrum Piłki miejsca zabaw dla dzieci i wymianę starych huśtawek na bardziej bezpieczne urządzenia ( wzorem Kokotka) .

Odpowiedź 2020-01-10 08:32:13: Szanowna Pani Anno, odpowiedzi udzieliłem w dniu 09 stycznia 2020 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-09 15:43:12 Joanna

Witam gdzie w Gminie Koszęcin będzie lodowisko dla dzieci na ferie ?

Odpowiedź 2020-01-10 09:17:51: Szanowna Pani Joanno, w tym roku nie mamy w planach otwarcia lodowiska. Jeśli pozwolą na to finanse, wrócimy do pomysłu w przyszłym roku. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-08 10:42:12 Roma

Ile osób zostało zgłoszonych do konkursu Wolontariusz Roku i ile z nich było spoza Koszęcina?

Odpowiedź 2020-01-09 12:04:04: Szanowna Pani, kandydatów do tytułu „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU” mogą zgłaszać osoby indywidualne, instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedsiębiorstwa i firmy. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Miejsce zamieszkania kandydata nie ma żadnego znaczenia. Ideą Konkursu jest bowiem uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy Koszęcin, a także promowanie działań wolontaryjnych skierowanych do społeczności lokalnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2020-01-06 13:58:59 Adam

Witam czy w budżecie na 2020rok jest przewidziana rozbudowa kanalizacji lub wodociągu? Jak tak to gdzie?

Odpowiedź 2020-01-09 08:06:08: Szanowny Panie, w tegorocznym budżecie zaplanowano oczywiście środki na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Ze względu na ograniczenia finansowe Gminy oraz stały w ostatnich latach wzrost kosztów wykonawstwa nie ustalono jeszcze ostatecznej listy przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 609 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony