Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2020-01-03 13:01:24 Janusz

Witam czy ulice debowa i jodłowa będą remontowane jeszcze w tym roku czy w przyszłym?

Odpowiedź 2020-01-08 07:57:53: Szanowny Panie, termin realizacji inwestycji zostanie ustalony dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi zezwoleniami. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-30 14:05:04 Janusz

Witam. Czy projekt na ul jodłową i dębową jest już gotowy? Pozdrawiam

Odpowiedź 2020-01-02 09:33:07: Szanowny Panie Januszu, z uwagi na konieczną zmianę koncepcji, termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej – zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych upływa 31 lipca 2020 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-28 12:39:52 Arkadiusz

ul.Lubliniecka w Rusinowicach.Naprawdę ciężko jest zedrzeć poziom tłucznia?Dziury na drugi dzień,woda wlewa się na podwórka bo poziom poszedł do góry.To chyba obowiązek gminy prawda?

Odpowiedź 2019-12-30 17:57:02: Szanowny Panie, ze względu na specyfikę tej drogi niezwykle ciężko uzyskać trwały efekt wykonywanych doraźnie prac remontowych. Zakres gwarantujący uzyskanie odpowiedniej jakości drogi wymaga wykonania jej przebudowy. Dlatego sporządzona została dokumentacja projektowa, a w przyszłym roku, po zabezpieczeniu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-26 14:48:43 Anna

W tzw. Centrum Piłki jest plac zabaw dla dzieci wyposażony w skromny i zużyty sprzęt czy planuje się wymianę na bardziej bezpieczny, można również pomyśleć o dorosłych, przykładem jest Kokotek.

Odpowiedź 2020-01-09 08:05:24: Szanowna Pani, niestety w tegorocznym budżecie nie mamy zaplanowanych środków na realizację zadania polegającego na doposażeniu wspomnianego placu zabaw. Pragnę przypomnieć, że Sołectwu Piłka przysługują do rozdysponowanie środki w ramach funduszu sołeckiego, które można przeznaczyć również na cel przez Panią wskazany. Dodatkowych informacji mogą udzielić pracownicy Urzędu Gminy - tel. 34 357 61 00 lub Sołtys Pan Jan Kandzia. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-23 11:28:17 Koszęcin

Śnieg nie spadł, gmina oszczędza na odśnieżaniu. Czy przed świętami może przynajmniej posprzątać chodniki i przystanki czy podróżni będą dalej czekać w śmietniskach?

Odpowiedź 2020-01-02 08:15:46: Witam, chodniki oraz przystanki, pozostające w zarządzie Gminy, są sprzątane sukcesywnie przez służby komunalne, nie tylko przed okresem świątecznym. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-20 21:39:53 Sylwester

Do której godziny będzie w tym roku trwał łomot na koszęcińskim rynku w Sylwestra?

Odpowiedź 2019-12-30 17:59:54: Witam, Sylwestrowa zabawa na rynku potrwa tradycyjnie od godz. 22:00 do godz. 2:00. Zapraszam wszystkich mieszkańców i ich gości do wspólnego powitania Nowego Roku 2020. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-20 08:04:34 Arkadiusz

Nie chcę być monotematyczny.Ulica Lubliniecka. Dziś równanie jutro znowu dziury.Obecnie znowu nieprzejezdna. Naprawdę nie można tej ulicy wyfrezować ?

Odpowiedź 2019-12-30 08:06:03: Szanowny Panie, ze względu na specyfikę tej drogi niezwykle ciężko uzyskać trwały efekt wykonywanych doraźnie prac remontowych. Zakres gwarantujący uzyskanie odpowiedniej jakości drogi wymaga wykonania jej przebudowy. Dlatego sporządzona została dokumentacja projektowa, a w przyszłym roku, po zabezpieczeniu środków finansowych, przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-18 08:40:11 Marek

Panie Wójcie. Czy Gmina może załatać dziury powstałe na ulicy Dębowej w Koszęcinie. Stan nawierzchni znów jest fatalny.

Odpowiedź 2019-12-20 14:54:54: Szanowny Panie, służby komunalne wykonały uzupełnienie największych ubytków nawierzchni w obrębie tej drogi. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-13 20:09:01 Maria

Kiedy będzie wybudowana ścieżka rowerowa pomiędzy Koszęcinem i Bruśkiem? Proszę o podanie roku budowy, ponieważ zadaję to pytanie od trzydziestu lat i nie mogę uzyskać odpowiedzi.

Odpowiedź 2019-12-17 12:10:39: Szanowna Pani Mario, budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi należy do zarządcy drogi wojewódzkiej - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-13 12:02:13 Zdzich

Czy można się dowiedzieć jakie są plany na 2020r jeśli chodzi o inwestycje?

Odpowiedź 2019-12-17 12:11:00: Szanowny Panie Adamie, plany inwestycyjne na rok 2020 zostaną ogłoszone po uchwaleniu budżetu na kolejny rok. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-13 10:16:30 Karol

Witam Mam pytanie...dlaczego w naszej gminie tak pozno wysyłane są piaskarki, gdy na drogach moozna tańczyć. Ludzie jeżdzą do pracy na 6, a na drodze lodowisko. O godzinie 9 to już nie potrzebne

Odpowiedź 2019-12-16 12:35:49: Witam, oczywiście zwrócę uwagę służbom komunalnym oraz zlecę pracownikom wzmocnienie nadzoru nad firmami zewnętrznymi realizującymi usługę odśnieżania dróg gminnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-13 08:53:03 Szary

Dlaczego piaskarki znów nie wyjechały na drogi, skoro wiadomo było, że będą oblodzenia??

Odpowiedź 2019-12-16 12:35:34: Witam, oczywiście zwrócę uwagę służbom komunalnym oraz zlecę pracownikom wzmocnienie nadzoru nad firmami zewnętrznymi realizującymi usługę odśnieżania dróg gminnych. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-09 16:42:01 Roman

Projekt uchwały o wysokości opłat za wywóz śmieci nie został opublikowany, ani z pozostałymi projektami ani dzisiaj, a urząd nie jest czynny po 18-tej, kiedy mieszkańcy kończą pracę.

Odpowiedź 2019-12-10 13:42:13: Szanowny Panie Romanie, wszystkie materiały dotyczące sesji są opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - Ogłoszenia, zakładka Komunikaty. Bezpośredni link został zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.koszecin.pl zakładka Rada Gminy - Terminarz. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-06 21:11:23 Roman

Sesja rady gminy we wtorek, gdzie jest projekt uchwały o wysokości opłat za śmieci?

Odpowiedź 2019-12-09 09:38:27: Szanowny Panie Romanie, projekt uchwały został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie oraz jest dostępny w biurze Rady Gminy. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-06 13:05:27 Wiktor

Dzień dobry. Czy mógłby się ktoś zainteresować wystającą klapą kanalizacji w drodze ul. Ligonia w pobliżu sklepu Hydrex? Jadąc od strony Biedronki w kierunku ZPITŚ można urwać co nieco spod auta.

Odpowiedź 2019-12-10 13:26:24: Szanowny Panie Wiktorze, w trakcie oględzin ustalono, że pokrywa studzienki nie wystaje ponad nawierzchnię ul. Ligonia. W obrębie studzienki występuje jednak ubytek 5 kostek nawierzchni, które zostaną uzupełnione w najbliższym czasie. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-12-04 00:31:37 Barbara

Witam, czy gmina złoży wniosek/projekt do PKP, aby w ramach programu kolej+ do Strzebinia dojeżdżało więcej pociągów?

Odpowiedź 2019-12-04 13:53:01: Szanowna Pani Barbaro, założenia Programu Kolej Plus wychodzą naprzeciw postulatom marszałków wojewódzkich jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zakłada przekazywanie samorządom wojewódzkim nieczynnych linii kolejowych w trybie umów, ale bez kosztów dzierżawy czy najmu nieruchomości. Tym samym Program ten nie jest dedykowany dla gmin. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-25 09:54:22 Renata

Ile głosów oddali mieszańcy poszczególnych miejscowości w budżecie obywatelskim?

Odpowiedź 2019-11-25 14:51:02: Szanowna Pani Renato, protokół z głosowania obejmuje łączną ilość głosów, bez podziału na poszczególne miejscowości. Liczba kart wyjętych z urny: 58, liczba głosów ważnych - 47, liczba głosów nieważnych – 11. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójta Gminy Koszęcin

2019-11-21 18:58:18 Arkadiusz

Panie wójcie,wczoraj byla równana ul.Lubliniecka.Dla mnie porażka,zapraszam na wizję-dziury wyrosły jak grzyby po deszczu.

Odpowiedź 2019-12-02 08:14:44: Szanowny Panie Arkadiuszu, droga została wyrównana w dniu 20 listopada 2019 r. Uzupełnienie największych ubytków drogi wykonano w dniu 26 listopada 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-19 00:21:23 Achim

Witam. Piszę w sprawie ulicy Dębowej i jodłowej. Słyszałem że jest już projekt, czy przetarg na remont będzie jeszcze w tym roku? Pozdrawiam Joachim

Odpowiedź 2019-11-19 11:02:37: Szanowny Panie, termin wykonania projektu drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy Dębowej oraz ulicy Jodłowej w Koszęcinie upływa w dniu 16 grudnia 2019 r. Z poważaniem Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

2019-11-18 07:36:08 Joanna

Dzień dobry, kiedy będzie wybudowany wodociąg dla m. Łazy?Mieszkańcy odczuwają brak wody w swoich studniach, a beczkowóz to nie rozwiązanie na lata.

Odpowiedź 2019-11-20 10:51:55: Szanowna Pani, nadal szukamy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wybudowanie wodociągu w Łazach. W przypadku uzyskania dofinansowania tej inwestycji przez WFOŚiGW istotnym problemem okazują się wysokie koszty niekwalifikowane takie jak np. koszty nadzoru, koszty odtworzenia nawierzchni czy koszty podatku VAT. Wydatki te wymagają zaangażowania bardzo dużych środków własnych. Inne analizowane możliwości pozyskania dofinansowania uzależnione są przede wszystkim od ogłoszenia konkursów przez instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia finansowego. Ponadto przy tak dużej inwestycji musimy liczyć się z koniecznością posiadania znacznych środków budżetowych na pokrycie naszego wkładu własnego. Podwyżki płac w oświacie i planowane niższe dochody z powodu wprowadzenia nowego zwolnienia w PIT powodują, że nasza Gmina nie będzie miała niestety zdolności finansowej do pełnej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Z poważaniem, Zbigniew Seniów Wójt Gminy Koszęcin

Znaleziono: 607 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony